Budsjettet: – Mye bra håndverk, uaktuelt å stemme for

Knut Bakkehaug synes det er lagt ned mye bra arbeid i budsjettforslagene fra de andre partiene, men mener det er uaktuelt å støtte tallforslag. Han mener Venstres arbeid med budsjettet kan ha inspirert de andre partiene. – Selv SP regner nå med veksttilskudd, sier Bakkehaug. Les Venstre synspunkter på de andre partienes budsjettforslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre har for tredje år på rad lagt frem et alternativt, helhetlig forslag til budsjett og handlingsplan. Knut Bakkehaug tror Venstres arbeid kan ha inspirert de andre partiene. I år har både SP, SV og KrF lagt frem egne budsjettforslag. Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste har lagt frem verbalforslag med forslag til finansiering ved redusert sykefravær i kommunen.

Minst imponert over fellesforslaget
Bakkehaug opplyser at Venstre har lagt mye arbeid ned i å begrunne tallforslagene verbalt. Derfor er han også minst imponert over fellesforslaget fra Ap, Høyre og FrP. – I tillegg til at forslagene ikke er begrunnet, er Venstre naturligvis uenig i at Finstad skole og Eidsvoll Verk skole skal nedlegges, sier han. Bakkehaug er fornøyd med at fellesforslaget ikke innfører eiendomsskatt.

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

Arbeiderpartiet har så langt ikke lagt frem egne verbalforslag, og Bakkehaug mener at ordførerens parti heller ikke i år har satt noe preg på budsjettbehandlingen. – Vi vet at det er uenighet innad i Ap om nedleggingen av Finstad, men Ap har likevel valgt å følge Høyre og FrP. Hvis representantene fra Finstad ikke møter i kommunestyret i kveld vil jeg ta dette opp ved møtestart, sier Bakkehaug.

Høyre har 10 verbalforslag, og noen av dem fremstår som vanskelig tilgjengelige, ifølge Bakkehaug. Høyre ønsker blant annet at det skal ses på OPS (offentlig privat samarbeid). Partiet har også laget et verbalforslag noe knyttet til et fromt ønske om kinodrift. Bakkehaug mener det først og fremst er Høyre som får gjennomslag når Finstad skole blir vedtatt nedlagt fra 01.august neste år.

Frp har to verbalforslag; det ene er hjemmebesøk til personer over 75 år og det andre er at man ikke skal bo mer enn 5 år i kommunal bolig. Hvis man likevel gjør dette skal man få hjelp til å kjøpe boligen. FrP følger opp sitt standpunkt fra skolestrukturutvalget om å legge ned Finstad skole.

KrF med eget budsjett
I fjor var KrF med på fellesforslaget til budsjett sammen med Ap, Høyre, FrP og EDB, men i år har de valgt å stå utenfor samarbeidet med de andre. Venstres kommunestyrerepresentant mener KrFs forslag ser ryddig ut, selv om han er uenig med KrF i at Finstad skal legges ned, og forslaget om å spare penger på ny barneskole til erstatning for Vilberg. KrF reduserer den foreslåtte utbyggingen ved å ville bygge ny skole på andre steder enn Trolldalen. Enten der skolen ligger i dag, eller på to alternative steder som begge innebærer å bygge ned dyrket mark. Krf skjermer videre barnevernet, legger inn litt penger til frivillig lag og foreninger og reverserer kuttet i sosialhjelpen. Bakkehaug mener KrF burde ha laget en tekstdel til budsjettet, der endringene begrunnes. Dermed havner de i selskap med Ap, Høyre og FrP – som heller ikke har gjort dette.

SVs forslag godt gjennomarbeidet
– SV synes å være det partiet som er nærmest Venstre i kvalitet i sitt budsjettarbeid, sier Bakkehaug, og fortsetter: – De har laget et tallbudsjett og en forklaring på de valg de har gjort. De har i tillegg verbalforslag i om barnehager. Dette handler stort sett om nye eller utvidelser av kommunale barnehager. SV har betydelig større økonomiske muskler enn alle de andre partiene, fordi partiet som det eneste legger opp til eiendomsskatt – med bunnfradrag både for bolig og næring. De legger også opp til en økning fra 2 til 4 promille i løpet av handlingsplanperioden.

– På grunn av eiendomsskatten har SV bedre råd enn de andre til gode formål, og det synes. SV har mange bra forslag på skolesektoren som vi også kunne ha lagt inn dersom vi hadde valgt tidligere løsningen vi gjorde for 2013 og 2014 med økt skatteanslag, sier Bakkehaug.

– SP lar seg påvirke
I aller siste liten har Senterpartiet revidert sitt budsjettforslag, og har nå også lagt inn veksttilskudd på grunn av befolkningsøkningen. – Det viser at også SP lar seg påvirke, sier en ikke altfor misfornøyd Bakkehaug.

SP har til sitt tallbudsjett også tatt med en kort begrunnelse for sine standpunkter. De finansierer ved å redusere låneopptakene kraftig. Det største problemet med SPs forslag er at de kutter investeringen i ny barneskole. Istedenfor vil de rehabilitere Vilberg barneskole. SP er det eneste partiet i tillegg til Venstre som beholder alle skolene.

EDB støtter SPs forslag om å rehabilitere Vilberg
Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste har vært høylytt og profilerte i sin kamp for skolene. Men EDB legger ikke frem noe eget tallforslag. Knut Bakkehaug opplyser at EDB på Facebook har oppfordret til å støtte SPs tallforslag. Dermed går altså EDB også inn for å rehabilitere Vilberg barneskole – fremfor å bygge ny skole. Bakkehaug er skuffet over EDBs standpunkt.

EDB har bare fire verbalsforslag. Tre av forslagene er forsøkt dekket inn med bruk av innsparing ved redusert sykefravær. Kinodriften er dekket inn med veksttilskudd uten at det er forklart om dette er økt veksttilskudd for 2015 og 2016 eller veksttilskudd for 2017 og 2018 hvor man svekker balansen for 2015 og 2016. Tiltakene i tillegg til kinoen er vaktmester på skolene, tilskudd til underholdning på scenen i Vorma og støping av Donali sin skulptur.

Du kan se Venstres alternative forslag her. Les intervjuet med Bakkehaug om Venstres forslag her.

Se sakslisten for kommunestyrets møte ikveld, her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**