Uttalelse: Haugerudparken må rustes opp nå!

Uttalelse enstemmig vedtatt på årsmøtet 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Haugerudparken må rustes opp nå!

Alna Venstre krever at kommunen tar initiativ for å ruste opp Haugerudparken.

Haugerudparken er et regulert friområde på ca. 12 000 m2. Området fremstår i dag som et villnis; overgrodd, forsøplet og utrygt. Dette er også dokumentert gjennom en trygghetsvandring i området.

Blant folk på Haugerud, er det et stort ønske om å få rustet opp dette friområdet. Bydelen har også prioritert en opprusting av parken og fått midler fra Groruddalssatsingen til arbeidet. Gjennomføring avhenger av at det inngås en avtale med grunneierne om opparbeidelse, alternativt at Oslo kommune erverver den private grunnen som utgjør 2/3 av Haugerudparken.

Vi kan ikke lengre se på at en konflikt mellom kommunen og grunneierne stopper alt utviklingsarbeid i området. Alna Venstre mener at det er et kommunalt ansvar å finne en løsning som gjør det mulig å realisere det potensialet som ligger i Haugerudparken. Alna Venstre ber derfor kommunen snarest om å ta initiativ, slik at parken kan gi Haugerud det løftet som området trenger og som lokalbefolkningen ønsker seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**