Refleksjoner etter kommunestyremøte 11.12.2014

Foto: Sesselja Bigseth

Det var noen saker og kommentarer i kommunestyremøte 11.12.2014 som fortjener mere oppmerksomhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Ambulanse

Foto: Sesselja Bigseth

Det var noen saker og kommentarer i kommunestyremøte 11.12.2014 som fortjener mere oppmerksomhet.

Bakgrunnen for dette er at det over mange år har vært feilbudsjettering og feildisponering. Resultatet av dette har medført dårlig vedlikehold på bygninger og utstyr m.m. I tillegg har det også medført dårligere tjenester til innbyggerne i Flesberg.
Når vi fikk enda et eksempel på dette på bordet, så ville Flesberg Venstre forsøke å snu denne trenden.

Innledning om hvordan Flesberg Venstre ble oppmerksom på dette eksemplet.

Det ble orientert om en VA Plan for kommunestyret den 22.5.2014. Saksfremlegg og orientering virket ikke troverdig. Teknisk sjef fortalte at VA plan tok høyde for 200 års flom, og det hadde jeg vanskelig for å tro pga tidligere forespørsler til kommunen. Umiddelbart etter møtet ba jeg Teknisk sjef om å få oppgitt hvilke nivå som var nivået for 200 års flom i Flesberg. Etter flere etterlysninger til kommunen og konsulenten for VA plan kom det frem at konsulenten hadde etterlyst hvilke høyde de skulle legge til grunn. De fikk ikke noe svar fra Flesberg kommune. De har tilbudt kommunen å gjøre en beregning av 200 års flom, men har ikke hørt noe fra kommunen om dette skal gjøres.

Når informasjon om flomnivå ved 200 og 500 års flom er nødvendig informasjon for å kunne lage en ROS-analyse, ble ROS-analyse og beredskapsplan etterlyst av Flesberg kommune. Det forefantes ikke noe slikt ifølge de jeg kunne komme i kontakt med i Flesberg kommune. Fylkesmann i Buskerud ble da kontaktet for å høre om jeg kunne få en kopi av dem. Fylkesmann i Buskerud kunne heller ikke finne en kopi av beredskapsplan, men de fant et dokument om et tilsyn som ble avholdt 25.9.2012 som viste at Fylkesmann i Buskerud hadde funnet et avvik på en del ting. En av disse var manglende var ROS-analyse og beredskapsplan. Dette har vært lovpålagt i noen år nå. Videre har det vært lovpålagt at dette skal revideres hvert år.

Med så mange indikatorer på dårlig styring til stede, fant Flesberg Venstre det nødvendig å ta vårt ansvar for å bringe forholdene i orden.
Første forslaget til kommunestyret den 11.12.2014 ble da å be om utsettelse av behandling av økonomisk handlingsplan og budsjett for 2015. Dette ble nedstemt mot Flesberg Venstre sin stemme. Trolig fordi at man så at budsjettet skal være behandlet før årsskiftet. Flesberg Venstre mener at administrasjonen selv er skyld i denne utfordringen ved å ikke ha kontroll på hva de skulle ha gjort og at de først legger frem forslaget så sent at man ikke har tid til korrigere blundere.

Det neste forslaget til samme møte var med 2 punkter:
1 Rådmann gis fullmakt til å få gjennomføre ROS-analyse
2 Alle nye forslag til utgifter utsettes til konsekvenser av ROS-analysen er kjent.

Bakgrunnen for forslaget var at det måtte forventes bruk av eksterne til arbeider med kostnader, som budsjettet for 2015 må ha med seg. Det andre er at risiko vurderingen kan utløse store investeringer, som det haster å løse pga av at dette ikke har vært gjort flere år etter det ble lovpålagt. Kostnader som kan være aktuelle er f.eks. å løfte enkelte veistrekninger, bygge om pumpestasjoner og renseanlegg pga fare for oversvømmelse som kan sette de ut av funksjon, bygge om eller bygge nye bruer pga av at de vil kunne fungere som demninger som kan skape større fare eller å kjøpe inn utstyr for å møte behov ved en krisesituasjon.
Forhåpentlig vil det ikke være store kostnader, men når dette kommer i tillegg til at man er på full vei inn i Robek listen, må man være ekstra forsiktig.

Forslaget ble nedstemt mot Flesberg Venstre sin stemme. Det er litt spesielt å oppleve at det ikke blir noen spørsmål eller diskusjon, men at man vedtar at man ikke skal gjøre noe som er lovpålagt.
Ingen syntes at spørsmål om å sikre at brannbiler, lege, ambulanse, politi og helse og omsorgsarbeidere skulle kunne gjøre jobben sin, var et viktig spørsmål.

Å bevilge penger til lysløype det var viktig for at folk ikke skulle få ting i hode. Det var viktig for liv og helse. Løypemaskin var også viktigere å bruke penger på, enn å bruke penger på en tankbil til brannvesenet.

Å sette opp en carport ble nedstemt med en kommentar om at det snødde ikke hver dag hele året. Man kan lure om AP mener det er bruk for løypemaskin hver dag hele året.

Stevningsmogen Fritidspark skal også få en påplussing på sitt budsjett med kr 100 000.-

Oppsummeringen blir da:
Om huset ditt brenner ned fordi det ikke er vann nok der.
Om helse og omsorg ikke kommer frem pga manglende beredskapsplaner.
Om VA anlegget bryter sammen så du ikke har vann eller kloakken fordi den er går tett eller går urenset ut i lågen.
Så gjør det ikke noe fordi du slipper å bruke hodelykt når du skal gå på ski på Stevningsmogen om kvelden, når du går på ski i de preparerte løypene på Stevningsmogen. Hodelykter er jo så forbasket tunge nå etter LED lampene kom.

Husk dette når det blir redusert tilbud og du skal stemme til høsten.

Arve Nesthorne
Leder Flesberg Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**