Uttalelse fra Sagene Venstre: Kvalitetsikring av kildesortering

Sagene Venstre vedtok på sitt årsmøte denne uttalelsen:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Kvalitetsikring av kildesortering

Sagene bydel har innført kildesortering, men hvor bra fungerer dette? Kildesortering er et bra miljøtiltak og bør kunne fungere ennå bedre. Bydelen bør kvalitetsikre ordningen og se om den kan optimeres. Informasjon om effekten av ordingen må spres i alle miljøer fra barnehager til eldresentre for å øke motivasjonen. Kildesortering bør være et tema i forbindelse med bydelsdagene. Kildesortering bør også foretas i bydelens parker og på andre offentlige plasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**