Bedre muligheter for gang og sykkelsti enn på lenge

Foto: Sesselja Bigseth

Gang og sykkelsti Svene-Lampeland kan nå bli noe av takket være at Venstre 7,5 doblet belønningordningen for kommunale sykkelveier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Gang- og sykkelvei

Foto: Sesselja Bigseth

Venstre 7,5-doblet belønningordningen for kommunale sykkelveier

I Venstres alternative budsjett ble det krevd og godtatt en storstilt satsing på sykkelveier. Venstre forlangte 200 millioner til den kommunale belønningordningen for sykkel og 300 millioner til gang- og sykkelvei langs riksveiene. Dessverre ble det bare 85 millioner, men det er 75 millioner mer enn det regjering la inn i det opprinnelige budsjettet.

Belønningordningen fungerer som et incentiv for kommuner og fylkeskommuner som satser på utbygging av et bedre sykkelveinett, der staten tar halvparten av regningen for investeringene til infrastruktur, sykkelparkering og skilting. Belønningmidlene gir kommunene mulighet til å gjennomføre prosjekter de i utgangspunktet ikke har ressurser til.

Dette er både et viktig klimatiltak og et godt nærmiljøtiltak, sier Arve Nesthorne i Flesberg Venstre. For Flesberg kommune vil det bety at vi kanskje kan gjennomføre gang og sykkelsti Svene-Lampeland. Spørsmålet er om det er penger igjen for å dekke kommunens del av regningen. Viljen til å bruke penger på ting det ikke blir noe av, har dessverre vært for høy i Flesberg kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**