Referat styre- og gruppemøte Frogner Venstre 6.4.15

Referat frå styre- og gruppemøte i Frogner Venstre 6. April 2015

Consenzo cafe

Tilstade: Anne-Lise, Magnus, Andreas og Tore

BU-saker: HUSK og MIBU
Amaldhus diskutert. Enighet om at det er eit bra tiltak, og som er billeg for bydelen og samfunnet. Frogner Venstre vil foreslå eit alternativt forslag til vedtak om Amaldhus, men vil gå i dialog med dei andre partia omkva som er mulig å få til innanfor bydelens alvorlege økonomiske rammer. Forslag til vedtak:

I byrådets handlingsplan for psykisk helse 2015-2018 står det følgende:
“Bydelenes aktivitetstilbud i form av Aktivitetssentre for personer med psykiske helseproblemer skal opprettholdes og ha sterk grad av brukermedvirkning”.

Venstre foreslår stillingsreduksjonen men vil gi ny leder i oppgave å utrede alternativ bruk av sidebygningen.
Muligheten for prosjekttilskudd fra Helsedirektoratet må sjekkes grundigere.( pott på 202 mill kr frist 10.04 fra bydelen).

Gyldenløves gate
AL diskuterar med Espen Ophaug. Offentleg ekspropriasjon av den utskilte tomta, den delen som er park? For å få til ein offentleg park.

Majorstuen stasjon
Kort gjennomgang av det som var oppe på informasjonsmøtet før påske. Blir klart tidlegast 2021.

Kyststi Bygdøy
Einar og AL har vore på befaring.

NSB rømningsveg
400 meter lang tunnel. Utgangen blir i Haxthausens gate. Der det tidlegare var foreslått p-hus.

Lokal valkampbrosjyre
Sender tekst til Helene, så ho kan lage ein Frogner-versjon av brosjyra. Må ha den klar til marknadsdagane i Bygdøy alle den 6. juni.
Folk først er slagordet også i år.
Møte i april om forslag til politisk program, og der AL legg fram eit politisk rekneskap. Forslag til dato: Torsdag 23. april? Kl 18.30? Tore innleiing om forslaget til program, og AL om politisk rekneskap. Andreas snakkar med Marit om kven som tar kontakt med Trond Enger, generalsekretær. Alle tar kontakt med si “medlemsgruppe” for å få dei til å ko,me på dette møtet, som blir ein kick-start på valkampen.

Besøk av Guri Melby
Torsdag 23. april. Besøke Ruseløkkas skuleveg, Vestkantbadet, Filipstad, heilårsbad Frognerbadet, Bygdøyhus fleirbrukshus.
Frogner Venstre må gjerne komme med innspel til andre stader byråden skal sjå på.

Helsing
Tore W N Walaker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**