Adrian Hansen nyvalgt leder av Holmestrand Venstre

Foto: Kåre Pettersen

På årsmøtet i Holmestrand Venstre tirsdag denne uke ble Adrian Hansen enstemmig valgt til ny leder av lokallaget. Adrian er 18 år og elev ved Holmestrand videregående skole. Med seg i styret får han Lill Ellen Isaksen (ny), Nils Edvard T. Stenersen (gj.valg) og Mette Hogstvedt (ny).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Som vara til styret ble Astri Taklo (ny) valgt. Alle valg var enstemmig. Egil Fagerland takket ja til å fortsette i funksjon som kasserer for lokallaget.

Nåværende leder Thove Bringaker ønsket gjerne avløsning som lokallagsleder og ønsket å ha framtidig fokus på politisk arbeid i kommunestyret.

Det var et godt besøkt årsmøte som også hadde besøk av regionssekretær Per Martin Berg, fylkestingsmedlem Aina Dahl og fylkesleder Kåre Pettersen.

I tillegg til de tradisjonelle årsmøtesakene presenterte Per Martin hvordan man kan arbeide for å bli et godt fungerende lokallag. Nyttig for flere, siden det denne gang var gledelig flere nye fjes med på laget.

Det ble også tid til en debatt rundt aktuelle politiske saker i Holmestrand. Engasjementet i møterommet var det ikke noe å si på. Nyvalgt leder hadde også noen klare meninger og mål om hva Holmestrand Venstre bør arbeide med i valgåret.

Nils E. T. Stenersen har senere valgt å forlate Venstre, og nytt styremedlem er Thove Bringaker.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**