Uttalelse fra Kongsberg Venstres årsmøte 29.01.2015: Veien fremover

Foto: COK

Kongsberg Venstre går til valg til høsten for å skape en endring på Kongsberg. Vi er ikke fornøyde med hvordan det politiske flertallet bestående av Arbeiderpartiet og Høyre har styrt kommunen siden forrige kommunevalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

årsmøte

Foto: COK

Vi kjempet det vi kunne for å hindre den meningsløse flyttingen av høgskolen fra Raumyr og kinoen og biblioteket fra Nymoen, til det fullstendig feilplasserte bygget i Hasbergtjerndalen. Hele prosessen som førte fram til dette, er full av elementer som vi mener ikke er det lokale folkestyret verdig.

Men dette skal vi nå legge bak oss, og Venstre vil gjøre alt som er mulig for at det nye bygget på Vestsida skal bli en del av en positiv utvikling av Kongsberg. Selvsagt er det mulig å bruke bygget til felles glede og nytte for utdanning, kultur og næringsliv. Økonomien vil bli en utfordring, men vi vil bidra med vår erfaring for å løse dette på en best mulig måte.

Dersom velgerne legger vekt på den innsatsen vi har gjort etter siste valg, og gir oss fornyet tillit og økt oppslutning, vil vi være garantister for at slike omstridte prosjekter ikke blir presset gjennom av et knapt politisk flertall. Vi vil sørge for en folkestyreforbedring og en utvikling av Kongsberg hvor vi vokser og fornyer oss, samtidig med at vi tilpasser dette til det særpreget Kongsberg har hatt og skal ha.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**