Vil stramme inn på lengden på midlertidige ansettelser

I dag starter forhandlingene i Stortinget om endringer i Arbeidsmiljøloven. Venstre går til forhandlingene med krav om å stramme inn på reglene for lengden på midlertidige ansettelser og likebehandle både offentlig og privat sektor når det gjelder adgangen til midlertidige stillinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


 Se også Kveldsnytt om Rotevatns krav om innstramming på midlertidige stillinger i staten.

Se også Kveldsnytt om Rotevatns krav om innstramming på midlertidige stillinger i staten.
Foto: NRK

Staten er versting når det gjelder bruk av midlertidige ansettelser. Vi har sett eksempler på at leger i sykehusstillinger, forskere og andre i universitets- og høgskolesektoren er midlertidig ansatt i opptil 10 år. Det er urimelig, mener Venstre.

Les også: Må stramme inn på midlertidige stillinger i staten

Redusert lengde på midlertidighet

 - Venstre går til forhandlingene med krav om en kraftig reduksjon av den maksimale lengde for midlertidig ansettelser og for når arbeidstaker skal ha krav på fast ansattelse, sier Rotevatn.

– Venstre går til forhandlingene med krav om en kraftig reduksjon av den maksimale lengde for midlertidig ansettelser og for når arbeidstaker skal ha krav på fast ansattelse, sier Rotevatn.
Foto: Silje England

– Venstre går til forhandlingene med krav om en kraftig reduksjon av den maksimale lengde for midlertidig ansettelser og for når arbeidstaker skal ha krav på fast ansattelse, sier Sveinung Rotevatn til NTB.

Idag kan man være midlertidig ansatt i inntil 4 år. Venstre har programfestet å stramme inn maksimal varighet for midlertidige ansettelser fra 4 til 2 år.

Se innslag på NRK: Forhandlinger om Arbeidsmiljøloven

Må stramme inn i staten
– Venstre mener at det må strammes kraftig inn i muligheten for bruk av midlertidige stillinger i offentlig sektor, samtidig som reglene i privat sektor må gjøres litt enklere og mer fleksible. Målet for Venstre er at det skal bli likt for alle arbeidstakere i både privat og offentlig sektor, sier Rotevatn.

Les også: Staten versting på midlertidige ansettelser

I dag er det store forskjeller i hva som er lovlig midlertidighet avhengig av om arbeidsforholdet reguleres av arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven eller universitets- og høgskoleloven.

– Derfor går Venstre til forhandlingene med krav om å likestille regelverket for midlertidig stillinger i tjenestemannsloven, høyskole— og universitetsloven og arbeidsmiljøloven, sier Rotevatn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**