Fortetting

 

Askim Venstre ønsker i prinsippet ikke fortetting av Askim by. Dersom fortetting allikevel må gjennomføres av bestemte grunner, skal det utarbeides en plan for gjennomføring av fortettingen.

Bestemte grunner kan være pålegg fra Regjering og Storting, det kan være prognoser om befolkningsvekst og det kan være mangel på egnet grunn for byggeprosjekter og lignende.
En plan for fortetting skal konkret angi arealer der fortetting skal skje. Og for hvert areal skal det angis en makshøyde for bygninger.

Klimavennlig moderne teknologi og materialer skal tas i bruk som jordvarme og solcellepaneler, og med en nullvisjon som målsetting.

I sentrum skal all parkering skje under bakken. Grøntarealer og parker vernes.
SSBs kalkyler om et behov for 3000 nye boenheter i Askim i årene frem til 2050 legges til grunn for planleggingen, og at alle disse boenhetene har barn og ungdom med seg. Planene rulleres hvert 5 år.
Fortettingen skal gi de høyeste bygg i sentrum og lavere bygg utover til vanlig villastrøk.

Planen skal gi føringer til byens administrasjon for utarbeidelse av detaljplanler og reguleringsplaner, samt behandling av byggesøknader.

Administrasjonen skal foreslå infrastruktur som sikrer gode kommunikasjonslinjer til og fra og sikrer en funksjonell by.

En slik plan skal gi forutsigbarhet for innbyggere og utbyggere der man vet hva man skal forholde seg til i byens fremtidige utvikling frem til 2050.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**