Helse og omsorg

Helse og omsorg

Askim Venstre er opptatt av at innbyggerne i kommunen skal få et godt helsetilbud både som gammel og ung. Derfor er det viktig for oss å satse på helse og omsorg. Dette er det som står om helse og omsorg i partiprogrammet vårt.

Askim Venstre ønsker å styrke satsing på tidlig innsats ved å øke antallet helsesøstre fra to-fire på barnetrinnet.

Askim Venstre ønsker en videre utvikling av Helsehuset. Den nye samhandlingsreformen må fungere bedre ved å styrke kompetansen og tilby flere plasser for overførte pasienter fra sykehusene til Helsehuset. For å bedre rehabiliteringen for Askims innbyggere, ønsker vi at avdeling for rehabilitering flyttes fra Løkentunet til Helsehuset for å frigjøre plasser ved Løkentunet. Vi mener at ved å skille klarere mellom tradisjonelle omsorgstjenester og rehabilitering, vil vi gi rehabiliteringsavdelingen styrket mulighet til å utvikle sin faglige kompetanse og egenart, og dermed kunne tilby befolkningen et faglig bedre rehabiliteringstilbud.

Askim Venstre mener at tomten etter Løken Ungdomsskole prioriteres til bygging av omsorgsboliger og eventuell utbygging av Løkentunet.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**