Studentboligløftet starter

Student
Foto: Microsoft

Tilgang på studentboliger er en av de aler viktigste enkeltfaktorene for å sikre lik rett til utdanning for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Nå er tildelingen av tilskudd til studensamskipnadene for 2015 klar, og budsjettavtalen mellom de borgerlige partiene, hvor Venstre fikk gjennomslag for å doble byggingen av studentboliger til 2 000 årlig, begynner å gi resultater.

Iselin Nybø – For studentenes del vil dette bidra til å redusere boligkøen, lette presset på boligmarkedet og gi flere mulighet til å konsentrere seg om studiene på heltid, sier Iselin Nybø.

Flere studentboliger har lenge vært studentsamskipnadenes fremste krav for å styrke Norges satsning på høyere utdanning, og det har også vært en viktig sak for Venstre i mange år. Boligmarkedet utgjør en barriere for mange som ønsker å studere, og økt tilgang på studentboliger senker derfor terskelen for å ta høyere utdanning, samtidig som det bidrar til å utjevne forskjeller studentene har med seg hjemmefra.

For studentenes del vil dette bidra til å redusere boligkøen, lette presset på boligmarkedet og gi flere mulighet til å konsentrere seg om studiene på heltid

Iselin Nybø

– Årets tildeling av tilskudd til studentboliger er en svært god start på studentboligløftet vi har lovet. Vi gratulerer samskipnadene med tildelingen, og ønsker lykke til med byggingen av boliger til alle landets studenter, sier Nybø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**