Mange kommer til målet med hverdagsrehabilitering

Landsstyrerepresentant Inger Noer sier i sitt innlegg i landsstyret for Venstre:

“De fleste ønsker å bo lengst mulig hjemme. Mennesker som taper funksjon pga sykdom eller skade vil fortest mulig på beina igjen. Forskning viser at rehabilitering i spesialiserte opptreningsavdelinger gir bedre resultat enn f.eks. korttidsavdelinger på sykehjem. Mange kommer til målet med hverdagsrehabilitering, dvs. intensiv trening i eget hjem etter et funksjonsfall. Kommunene bør satse på begge deler. Mange steder kan rehabiliteringsavdelinger egne seg til interkommunalt samarbeid.”

Stortinget skal diskutere en stortingsmelding om folkehelse i vår, og Venstre må ha en god politikk på dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**