Det blir utredning av 1-10 skole

(Foto: Dreamstime.com)

Det var høy temperatur da kommunestyret 17. februar mot Ap og SV sine stemmer vedtok å stoppe den planlagte rehabiliteringen av Tofte skole og utrede 1-10 skole ved Hurum ungdomsskole på Tofte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Aldri har det vært så mange tilhørere på et kommunestyremøte. Noen måtte overhøre debatten i foajèen via høytaler fordi det var fullt i salen. Så det er ingen tvil om at saken har ført til stort engasjement i befolkningen på Søndre Hurum. Spenningen var stor: Hva blir det flertall for?

Les Honnør til folkelig engasjement

Ordfører opplyste at H hadde tvilt seg fram til beslutningen om å gå for utredning, Frp var som før positivt innstilt, Krf var ikke representert i kommunestyresalen denne kvelden og Sp gikk også for utredning. De uavhengige representantene stemte for, mens Ap holdt fast ved sitt nei til utredning og fikk støtte av SV.

Venstres gruppeleder og varaordfører, Gunn-Torill Homme Mathisen, var tydelig i debatten på at Venstres syn sto fast; ja til utredning av ny skole framfor å rehabilitere gamle Tofte skole. Gjennom hele saken har partiet vært tydelig på dette ønsket og ivret for en politisk behandling av innbyggerinitiativet. Venstre mener dette er en måte å vise at man tar innbyggerne på alvor og det gjør lokaldemokratiet levende.

Les Innbyggerinitiativet må tas på alvor

Gunn-Torill Homme Mathisen er gruppeleder i Hurum Venstre.
Gunn-Torill Homme Mathisen er gruppeleder i Hurum Venstre.

Videre sa Homme Mathisen dette i debatten:
-Det har i tiden etter innbyggerinitiativet ble overrakt ordfører kommet opp et nytt forslag til løsning. Bygging av en 1-10 skole i tilknytning til Hurum ungdomsskole er etter Venstres mening et glimrende forslag.

Det vil være en forutsigbar investering for kommunen og trolig gi vesentlige besparelser innen vedlikehold og drift. En vil kunne bygge store fremtidsrettede lokaler med muligheter for vekst og få en god sambruk av spesialrom med ungdomsskoletrinnet. Det vil være gode muligheter for fysisk aktivitet like ved.

En 1-10 skole vil gjøre overgangen mellom barnetrinnet og ungdomsskoletrinnet mindre. Oppfølging av den enkelte og tidlig innsats vil forenkles og forhåpentligvis være med på å redusere frafallet i videregående skole for Hurumelever. Det vil være mulig å legge inngang og utearealer for store og små adskilt. Jeg vil ellers minne om at Steinerskolen i Hurum har hatt 1-10 skole i 30 år og det har fungert godt.

I utredningen av 1-10 skole må man også se på innholdet i skolen, ikke bare skolebygg og økonomi. Det er nå vi skal bygge framtidas skole. Venstre ønsker seg et kompetanse- og utdanningssenter på Tofte. Med 1-10 skole, teknisk fagskole og videregående Steinerskole.
Dette tror vi vil tiltrekke flere nye innbyggere, generere flere arbeidsplasser og være med på å løfte Tofte inn i framtida.

Ved voteringen stemte 19 representanter for og 9 imot (Ap og SV).

Sammenslåing av Tofte og Filtvet skoler blir etter sommeren på Filtvet skole. Utredningen skal skje før sommeren, slik at saken kan komme opp til behandling i kommunestyret i det siste møtet før sommeren, dvs. 16. juni. Det vil da fattes vedtak om rehabiliering og utbygging av Tofte skole eller bygging av ny skole i tilknytning til Hurum ungdomsskole.

Målet er innflytting ved oppstart nytt skoleår 2016

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**