IDAG: MØTE I FORMANNSKAPET

Idag kl. 1800 er det møte i formannskapet på rådhuset i Sundet. Blant sakene som skal behandles er arealdelen av kommuneplanen. Se sakslisten og sakspapirene her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

FORSLAG TIL SAKSLISTE:

PS 15/15 (08/1186) Kommuneplanens arealdel 2015-2026 – Sluttbehandling

PS 15/16 (14/1626) Utbygging av nye legevaktlokaler med tre øyeblikkelig hjelp plasser og åtte nye sykehjemsplasser

PS 15/17 (15/669) Overordnet beredskapsplan for Eidsvoll kommune

PS 15/18 (14/1368) Felles saksframlegg. Eierstrategi for Digitale Gardermoen IKS for 2015

PS 15/19 (11/5254) Utbyggingsavtale gbnr. 95/74,130

PS 15/20 (14/1979) Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Godtgjøringer

PS 15/21 (15/329) Pål Brogeland (H) – søknad om fritak fra politiske verv resten av perioden

PS 15/22 () Eventuelt

PS 15/23 () Informasjon fra rådmannen

NB! Husk at møtet er åpent for publikum, ved personlig oppmøte. Det er ikke TV-overføring eller livestreaming av politiske møter i Eidsvoll.

Innkallelse og sakspapirer til møtet finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**