Oslo trekker seg ut av kullinvesteringer

Guri Melby og Hallstein Bjercke, Venstres byråder i Oslo., Foto: Jo Straube

Oslo Venstres årsmøte i 2014 vedtok en uttalelse om at Oslo Pensjonsforsikring (OPF) skulle selge seg ut av fossile energiselskaper. Et år senere blir politikken satt ut i livet når OPF nå blir bedt om å trekke seg ut av kullselskaper. – Oslo kommune skal forsterke sin posisjon som en ledende miljøby og videreføre en aktiv pådriverrolle i så vel nasjonalt og internasjonalt klima- og miljøarbeid, sier miljøbyråd Guri Melby (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Oslo Venstre vil at Oslo skal være en internasjonalt ledende miljøby og gå foran med innovative og miljøvennlige løsninger innenfor alle sektorer og virksomhetsområder. Dette må også gjelde for kommunens investeringer.

Byrådet vil derfor be kommunens tjenestepensjonsleverandør, Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF), sikre at kommunens pensjonsfond trekker seg ut av kullselskaper. Uttrekket fra kull er i tråd med Venstre og det blågrønne byrådets ambisjon om at Oslo skal være en ledende miljø- og klimaby.

− Kullselskapene vurderes å ha størst negativ påvirkning hva gjelder CO2-utslipp og lokal forurensing. Dette er begrunnelsen for at Oslo kommune denne våren trekker seg ut av investeringer i kullselskaper, sier miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V). Miljø- og samferdselsbyråden understreker at Oslo kommune skal forsterke sin posisjon som en ledende miljøby og videreføre en aktiv pådriverrolle i så vel nasjonalt og internasjonalt klima- og miljøarbeid.

− Når nasjonale og internasjonale anstrengelser for å begrense utslippet av forurensende klimagasser fra fossile energibærere forhåpentligvis lykkes, vil etterspørselen etter alternative og fornybare energikilder kunne øke. Investeringer i selskaper som produserer fornybar energi vil dermed kunne gi bedre avkastning enn i dag, uttaler miljø- og samferdselsbyråd Melby.

Oslo Venstres leder, Espen Ophaug, er stolt over vedtaket, og håper Regjeringen følger etter.

– Det er inspirerende å se at det er kort vei fra vedtak i Oslo Venstre til gjennomført politikk. Det viser at politikk nytter og at Venstre utgjør en forskjell. Oslo går foran i miljøpolitikken og jeg håper flere kommuner og Regjeringen følger etter, sier Ophaug.

Trekker seg ut
Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er et livsforsikringsselskap heleid av Oslo kommune. Selskapet tar hånd om pensjonsordningene innen kommunen, herunder de kommunale foretakene og kommunalt majoritetseide aksjeselskaper.

I 2014 tok byrådet initiativ til en dialog med OPF for å se nærmere på hvordan kommunens pensjonsfond kan trekke seg helt eller delvis ut av selskaper som utvinner eller produserer fossile energibærere som har en betydelig negativ innvirkning på klima og miljø.

Byrådet trekker frem investeringer i kullproduksjon som det mest aktuelle for OPF å trekke seg helt ut av. Et slikt uttrekk bør skje i tråd med kommunens eierstyringsprinsipper og finansbyråden vil derfor i førstkommende generalforsamling den 9. april 2015 be OPF om å avvikle sine investeringer i kullselskaper.

OPF har allerede en lav eksponering i kullselskaper, og fremtidig avkastning forventes ikke å bli påvirket vesentlig. Det er likevel viktig at OPF reduserer sine investeringer i selskaper som har stor negativ miljøpåvirkning.

Med kullselskaper legger Oslo kommune tilsvarende definisjon som KLP til grunn. Det vil si kullgruveselskaper og kullkraftproduksjonsselskaper som har 50 prosent eller høyere andel av inntektene fra kullbasert virksomhet. Ut i fra dagens investeringsportefølje i OPF utgjør dette anslagsvis salg av aksjer og obligasjoner for 40 millioner kroner.

Les uttalelsen fra Oslo Venstres årsmøte 2014 her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**