Kom i kontakt med Asker Venstre

Vi vil gjerne høre fra deg! Spør hvis noe ved politikken vår du lurer på. Send oss gjerne ris eller ros!

Du kan sende e-post til [email protected]. Du finner oss også på Facebook. Tradisjonell post kan du sende til leders e-post eller adresse. Du kan også kontakte leder i Asker Venstre eller gruppeleder Elisabeth Holter-Schøyen i kommunestyret.

Leder i Asker Venstre

Audun Aas, tlf. 911 65 632, [email protected]

Øvrige styremedlemmer

Jon Steiner-Hansen, nestleder

Annemarie Abeler, ansvar for medlemskontakt

Christian Skrede, ansvar for politisk arbeid og arrangementer

Gro Buttingsrud økonomiansvarlig Facebook

Gunn-Toril Homme Mathisen

Harald Sperlin Thorstensen

Unge Venstre-representant, utnevnes av Unge Venstre

 

Varamedlemmer til styret

Magnus Utheim Andersen

Stine Blankholm Nymo

Tom Borgen Kristiansen Facebook

Kasserer

Fakturaer, regninger og refusjonsskjema med bilag sendes til leder på e-post.

Revisor

Bjørn Lindvik

Erling Bergsaker

Asker Venstres adresse og organisasjonsnummer

Tradisjonell post kan du sende til leders e-post eller adresse.

Org. nr: 998 296 846