Med næringslivet mot et grønt skifte

VEAS, Asker
VEAS, Asker. Foto: VEAS

Venstre vil støtte opp om et nyskapende næringsliv som bidrar til et grønt skifte. Asker skal være attraktiv for bedrifter – spesielt for gründere og oppstartsprosjekter.

Fremtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv som arbeider for et grønt skifte. Asker tilhører en region med et unikt næringsutviklingspotensial, ikke minst for framtidens kunnskapsvirksomheter. Venstre forventer at både Asker kommune og næringslivet tar et klart samfunnsansvar for å bidra til et inkluderende arbeidsliv, tilby lærlingeplasser og ta etiske hensyn.

Asker Venstre vil

  • Støtte spesielt opp under etablering av virksomheter som arbeider med overgangen til lavutslippssamfunnet.
  • Utvikle Asker som forsøkskommune for ny klimavennlig teknologi.
  • Sikre godt samarbeid mellom kommunen, Asker Næringsråd og gründermiljøet for å fremme nyetableringer.
  • Arbeide for et sterkere samarbeid mellom ungt entreprenørskap, ungdomsskolene og de videregående skolene.
  • Sørge for rask kommunal saksbehandling i saker knyttet til næringsetableringer.
  • At Asker kommune må etablere minimum 60 lærlingeplasser og arbeide for at lokalt næringsliv gjør det samme.
  • Etablere flere tilrettelagte arbeidsplasser i Asker kommune i samarbeid med NAV.
  • Stimulere til mer etisk handel i Asker, dvs. at butikker i større grad forsikrer seg om at varene er produsert i tråd med grunnleggende menneskerettigheter og miljøhensyn.
  • Være en pådriver for at Veas skal utrede en satsing på bruk av biogass til transportsektoren.

 

Mer om vår politikk for verdiskaping

 

Til hovedsiden for Asker Venstres politikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**