Viktig steg på veien mot bygging av Fornebubanen

Foto: Venstre

Fylkestinget har i dag gitt fylkesrådmannen i oppdrag å igangsette arbeidet med et forprosjekt for bygging av Fornebubanen og vedtatt modell for hvordan utbyggingsarbeidet skal gjennomføres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

— Dette er en viktig milepæl for å drive prosjektet fremover, sa Solveig Schytz fra talerstolen.

Forslag til reguleringsplan for strekningen Fornebu senter til Lysaker ligger ute til høring og et endelig vedtak i Bærum kommune for reguleringsplanen forventes sommeren 2015. Forslag til reguleringsplan for strekningen i Oslo fra Lysaker til Majorstuen forventes ferdigbehandlet i Oslo kommune sommeren 2016. Det skal utarbeides et forprosjekt og en KS2 (kvalitetssikring) hvor de vedtatte reguleringsplaner legges til grunn.

For å holde en god fremdrift på planleggingen anbefaler fylkesrådmannen at arbeidet med forprosjektet for Fornebubanen igangsettes så snart reguleringsplanen for strekningen i Akershus er endelig vedtatt, for deretter å fullføre forprosjektet og KS2 når reguleringsplanen for strekningen i Oslo også er endelig vedtatt.

Dette ble mandag enstemmig vedtatt av fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**