Flytta på dej

Innlegg ved Njaal Neckelmann, Studvest 25.03.15

Studentene kan bli en avgjørende faktor i Bergensvalget – om de selv ønsker det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Denne høsten er det kommunevalg. Bystyret i Bergen skal settes sammen på nytt, og gi sitt preg på byens utvikling de neste fire årene.

Neckelmann Det finnes det mange grunner til at de burde. Kollektivtilbudet. Utelivet. Grøntområdene. Kulturstøtte. Idretten. Barnehager (hvem vet?).

Alt dette er saker kommunen du befinner deg i vil ta beslutninger om de kommende årene. Dette er ikke nødvendigvis saker som er viktige for deg fordi du er student, men fordi du er innbygger i Bergen.

Flere studentboliger

Det finnes likevel også studentkamper som må tas i Bergen. Studvest skrev på lederplass 6. mars om det prekære behovet for studentboligsatsing i byen vår, etter at årets lave bevilgning fra Kunnskapsdepartementet ble klar.

Studvest kritiserte SiB for denne – men enhver samvittighetsfull bystyrepolitiker burde også følt seg adressert.

SiB er nok i relativt stor grad prisgitt vertskommunen Bergen — som knapt kan sies å ha vist alvor på studentboligfronten.

Bergen ligger fortsatt langt unna målet om 20% studentboligdekning, som kunne bidratt til å senke det totale boligpresset i Bergen, og ville gitt tusenvis av studenter trygge, gode og rimelige boliger. Rekordmange står i studentboligkø, og tallet vil foreløpig bare fortsette å stige.

Stavanger kommune har vært på offensiven. Her har kommunen bidratt til å skaffe tomter og forskuttere utgifter for SiS. I år resulterte dette i en bevilgning på rekordmange studentboliger for Stavanger.

Studentene må være på offensiven

I tillegg har SiS skaffet til veie privatfinansiering for 109 studentboliger, hjulpet av forskjellinge næringslivsaktører. Det også kunne vært et tenkelig alternativ for Bergen – men til syvende og sist ville dette igjen vært prisgitt passende tomter og grønne lys fra kommunen.

Om Bergensstudentene gikk samlet inn i valgkampen med krav om en skikkelig satsning på studenbyen Bergen, ville dette vært innen rekkevidde også her. Et viktig første skritt er å melde flytting til Bergen kommune. Fristen er 30.juni, dersom du ønsker at din stemme skal bidra til å gjøre Bergen til en by etter dine behov, også som student.

Som den svenske samtidspoeten Alina Devecerski sang: Du måste flytte på dig!

Njaal Neckelmann
4. kandidat for Venstre i Bergen

Innlegget sto på trykk i Studvest onsdag 25. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**