Om fritt brukervalg av hjemmesykepleie

Foto: Bærum Venstre

Det er fint at det finnes valgmuligheter både for både helsepersonell og tjenestemottagere. Gode pleiere gjør som regel en god jobb om de er ansatt privat eller offentlig. Det viktige, etter Venstres syn, er kvaliteten på det som utføres hos den enkelte, og ikke om det er i offentlig eller privat regi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Liv Wergeland Sørbye er bekymret for det økonomiske og praktiske i sitt innlegg 18.2.15. Vi ser også fram til prislappen, men det kan hende det blir billigere. Og: vi trenger personell som gjør jobben. Brukeren måtte hatt sin tjeneste uansett. Vi ser andre fordeler med at flere aktører er på banen.

Valgmuligheten kan være en god korreksjon til kommunal tjeneste mht at brukere som er misfornøyd velger andre. La oss si en person som trenger bistand til å få lagt seg for kvelden, men ønsker hjelp sent på natt. Hvis kommunens natt-tjeneste ikke kan bistå med så sen natt- tjeneste, så kan personen velge privat leverandør, og kommunen betaler. Vi tror vår kommune og ansatte vil lære mye, og det er bra.

La oss snu på det og si at spørsmålet er hvordan kommunen kan tiltrekke seg gode fagfolk. Vi må tro at om kommunen tilbyr best praksis, og har de beste fagfolkene, så vil kommunen vinne i konkurransen med de andre.
Stikkordet er for sykepleiere: mulighet til fagutviklingsarbeid i praksis. Fagutviklingsarbeid er på mange måter den store styrken til kommunal virksomhet. Det må tilrettelegges for, og vektlegges mye mer i rekrutteringsøyemed. Jobbsøkere legger vekt på ulike faktorer når de velger arbeidsgiver, og derfor vil noen trives best i privat virksomhet og andre i kommunal tjeneste.

Venstre mener at kunnskap er viktig, og noen må ta ansvar for å bringe ny kunnskap videre. Det bør Bærum kommune kunne bidra med i sin tjeneste. Ja, det kan være dyrt, og kanskje kan man bli enda flinkere til å finne eksterne midler. Bærum er en stor og ledende kommune på nytenkning. Innovasjon er ikke et moteord, men en betegnelse som innebærer å tenke nytt. Det er ikke negativt. Jeg tror at tjenesteytere tenker best og mest kreativt sammen med brukere som samarbeidspartnere. Min erfaring er også at brukere gjerne vil være med på å forbedre praksis. Bærum kommune må ha høye mål. Uten dedikerte ansatte når man dem ikke.

Fagutvikling er nettopp å bringe faget videre forankret i beste, evidensbaserte praksis, i samarbeid med ledelse, pasienter og kolleger. Jeg har mine tvil til muligheten for om dette kan skje i privat sektor. En privat bedrift har ofte et annet fokus, og for noen jobbsøkere er det viktigst. Valgfrihet er derfor et gode, som Venstre setter høyt.

Hilde Arneberg, Bærum Venstre
Kommunestyremedlem, medlem i BAUN og SAM-utvalget, samt vara til BIOM.

Innlegget er publisert i Budstikka 23. februar 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**