Oppvekst styrkes, en seier for lokaldemokratiet

Hans I. Gamst, Foto: H.I. Gamst

Gjennomslag for Venstre og Felleslista, kommunalområde Oppvekst får styrket budsjettet for 2015 og 2016. Det ble resultatet av formannskapets behandling av sak om barnehageopptak 2015/2016.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Skole og læring Dette resultatet gjør at barnehagestrukturen videreføres og at det blir et likeverdig geografiske tilbud i kommunen. Under behandlingen var det bare Høyre som stemte i mot. -Det er viktig å se barnehagetilbudet i et langsiktig perspektiv, slik at det blir trygge, og forutsigbare, oppvekstvilkår for barn og barnefamilier i alle deler av kommunen, uttaler Venstres representant i formannskapet, Hans I. Gamst.

Søndre Land kommune har som mål, i en rykende ferske samfunnsplan, å bli den foretrukne bostedskommunen i Gjøvik-regionen på 2020-tallet. Skal det være mulig må man satse på tilrettelegging for innflyttere med barn. Det betyr at det totale barnehagetilbudet må henge sammen med de naturlige arbeidsmarkedene i regionen. Det er allerede økende ut-pendling i kommunen, over 50%, som betyr økt behov for et nærbarnehagetilbud på vei til arbeid i alle delene av Søndre Land.

Barnehage Venstre er enig med Oppvekstsjefen i at barnehagesektoren har vært underbudsjettert de seneste årene, og den økonomiske rammen måtte derfor utvides. Utfordringen i budsjettbehandlingen sist vinter var å gjøre den permanent. -Det klarte vi dessverre ikke den gang. Arbeidepartiet og Høyre var imot, og Søndre Land Bygdeliste nøyde seg med halvparten av Venstres forslag den gang på 2 millioner. I dag fikk vi rettet opp mesteparten ved å gi en tilleggsbevilgning i revidert budsjett for 2015, sier Gamst, gruppeleder for Venstre kommunestyrerepresentanter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**