Regionalt fokus med Venstre

Ny gruppeleder, Foto: Erik Iversen

Norge har nylig inngått avtale med fengsel i Nederland for å sende straffedømte norske fanger ut av landet til soning. I Midtre Hålogaland har vi, som en av få regioner, pr i dag ingen fengsel. Politiet bruker unødig mye ressurser, både økonomisk og personellmessig, på fangetransport. Samtidig står Nes Fort så å si klart til å etableres som fengsel. Narvik venstre støtter Lødingen i at et fengsel skal etableres her, og det snarest mulig.

I lengre tid har Lødingen jobbet med etablering av fengsel og har hatt bred støtte fra regionen. Senest nå i 2015 er det sendt brev fra Ofotrådet om etableringen. Alle har vært enig i plassering av et nytt fengsel: Lødingen. Kan ikke Nes Fort brukes, så er andre tomter ledige for nybygg.

Lødingen er geografisk midtpunkt i regionen og har rimelig avstand til Harstad, Narvik, Sortland og Evenes. Alt innen kjørbar tid.

Lødingen har de senere år tapt mange arbeidsplasser, samt tapt kampen om nye. De opplever stor fraflytting og fødselsunderskudd. Om knappe år vil Lødingen være folketom om denne utviklingen får fortsette. Narvik Venstre ser ikke at regionen er tjent med at det skal skje.

Narvik Venstre jobber primært for et best mulig Narvik, men vi er også avhengig av å være i en region som fungerer, som har samhold. En region som tar vare på alle innbyggerne, ikke bare de som bor i by. En region som stiller opp for hverandre, som ser verdien av fellesskap og mulighetene vi har når vi står samlet, en region som kjemper sammen for en bedre hverdag for oss alle.

Det er på trappene en omorganisering av dagens kommunemodell. Narvik Venstre venter ikke til denne er vedtatt. Vi ser styrken i og allerede nå ha et regionalt fokus, ikke bare kommunalt. Ja til fengsel i Lødingen!

 

 
Gro Helene Klingenberg
Lokallagsleder og ordførerkandidat
Narvik VENSTRE.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**