Uttalelse: Venstre vil frede Arktis fra oljevirksomhet

Trine Skei Grande taler på Venstres landsmøte 2015
Trine Skei Grande taler på Venstres landsmøte 2015, Foto: Jo Straube

Dersom den internasjonale klimapolitikken skal lykkes, må de fossile ressursene i nord forbli i bakken. Venstre ønsker derfor å frede hele Arktis fra oljevirksomhet og ta initiativ til en internasjonal avtale som forbyr utvinning av ressurser i Arktis. En slik avtale vil være et viktig grep for å hindre ukontrollert global oppvarming og for å bevare den sårbare naturen og det ekstremt viktige økosystemet i en region som allerede er belastet av havforsuring, miljøgifter og issmelting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

University College London har i en ny studie vist at utvinning av oljeressurser nord for polarsirkelen – som går langt sør for den såkalte iskanten – er uforenlig med togradersmålet. Studien konkluderer med at samtlige arktiske ressurser bør klassifiseres som ubrennelige.

Venstre mener at man først og fremst burde utvinne kjente oljeressurser som er billig å utvinne og som er relativt rene. Ressurser som er dyre å utvinne, eller som gir store utslipp, er de som burde fredes. I nord er alle ressurser dyre å utvinne. Men lav oljepris i seg selv er ikke nok til at arktiske ressurser forblir i bakken og ei heller den primære grunnen. Risikoen ved en ulykke i Arktis som følge av oljevirksomhet vil kunne få konsekvenser som kan sette hele økosystemet på spill. Arktiske strøk er allerede i dag sentralt for det marine liv og fiskeforekomstene og kommer til å bli i ennå større grad viktig som matfat for Norge og resten av verden. Dessverre kan man heller ikke satse på at en klimaavtale i Paris til høsten vil sørge for at arktiske ressurser blir ulønnsomme.

Det er derfor nødvendig med en internasjonal avtale som freder Arktis fra oljeutvinning. Venstre mener at det beste tidspunktet for en avtale om Arktis er akkurat nå. Det er politisk lettere å verne felt når oljeprisen er lav. Dessuten er det ennå ikke klart hvem som vil få medhold i kravet om Nordpolen eller andre arktiske havområder. Verden kjenner ennå ikke til nøyaktig hvilke ressurser som skjuler seg på havbunnen eller hvilken teknologi som trengs for å få dem opp. Det vil være lettere å komme til enighet om vern nå enn når det er klart hvem som vil tjene mest på utvinning i nord. Dessuten vil vern bli en delt byrde, siden ressursene og områdene kreves av flere land. Og siden de som gjør krav på arktiske områder er relativt rike, vil vern i nord ikke kreve samme kompensasjon som for eksempel vern av regnskog.

I 1959 ble verden enig om Antarktistraktaten som forbyr militær aktivitet og utvinning av ressurser. På 90-tallet ble traktaten utvidet med Madrid-protokollen om vern av miljøet i Antarktis. Denne miljøvern-protokollen forplikter partene til et nært samarbeid om bevaring av miljøet i Antarktis og kan dermed være et godt utgangspunkt for en lignende forpliktelse i Arktis.

USA har nettopp fredet en stor del av Arktis fra oljeutvinning, 40 mill dekar i havområdene Beaufort og Chukchi. Ifølge lederen for Det hvite hus sitt råd for miljø er det en del av et prosjekt for å bevare naturressursene i Arktis. Fra før er Bristol Bay i Beringstredet fredet. USAs vedtak gjør det lettere for Norge å gå i samme retning. Venstre ønsker derfor at Norge tar initiativ til en internasjonal avtale om freding av Arktis som stanser videre utvinning av olje i nord, og på eget initiativ innfører varig vern i norske områder rundt og nord for iskanten.

Uttalelsen ble vedtatt på Venstres landsmøte 12. april 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**