Innvandring og integrering

 

Askim Venstre vet at innvandring og integrering har utfordringer knyttet til likestilling, valgfrihet, skolefrafall og deltagelse i samfunnet. For mange har integreringen vært vellykket. Dette ser vi blant annet ved at flere norskfødte med innvandrerforeldre tar høyere utdanning.

Askim Venstre vil arbeide for å gjøre integreringen stadig bedre slik at nye landsmenn raskest mulig får delta og bidra i samfunnet vårt. Vi ønsker derfor en løpende debatt om hva som er god og dårlig integrering i vår kommune. For stadig bedre integrering i vår kommune, vil Askim Venstre satse på:

  • å oppmuntre og støtte med ekstra kulturmidler til frivillige lag og foreninger som kan få innvandrere med i sine aktiviteter.
  • å jobbe for en bedre integrering for dem vi tar imot.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**