En kulturpolitisk skandale

Foto: Lisa Kara Frøyland

Byrådet i Bergen er i ferd med å påføre byen en kulturpolitisk skandale, skriver fylkesleder Geir Kjell Andersland på bt.no i dag i en kommentar til at Sentralbadet er tenkt lagt ut for salg på det åpne markedet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

I mange år har byens meget renommerte kulturinstitusjoner, Carte Blanche og BIT Teatergarasjen holdt hus, dårlig egnet for både deres videre kunstneriske utvikling og for en permanent tilværelse. Trøsten har vært at byens politiske myndigheter har lovet de begge ny og hensiktmessig lokalisering. For BIT Teatergarasjen går løftet helt tilbake til 2008, så at tålmodigheten der i huser er tynnslitt, er saktens svært forståelig. Styret i Carte Blanche har på sin side bestemt at om ikke nytt husvære er avklart innen årets utgang, må ensemblet flytte fra Bergen.

Dette gjelder to av Bergens kulturelle flaggskip. Carte Blanche er landet eneste nasjonale og statsstøttede ballettensemble, og med internasjonal betydning og klang. Carte Blanche er juvelen i Bergens kunstneriske krone. BIT Teatergarasjen er både et trekkplaster og en formidler av fremragende samtidskunst. Man ville trodd at myndighetene i en by som vil fremstå som landets ( og Nordens, intet mindre) ledende kulturby, for lengst hadde sørget for at disse institusjonene hadde fått orden på noe så eksistensielt som adekvate arenaer for sin virksomhet.

Geir Kjell Andersland

Geir Kjell Andersland

Tvert i mot viser nå historien, som den etter hvert avdekkes, at lite eller intet har vært gjort fra byrådets side. Med stor forundring er man vitne til en kulturpolitisk handlingslammelse som står i skarp kontrast til det samme byrådets skyhøye kulturpolitiske ambisjoner.

Nylig fremstod Sentralbadet som løsningen som både kunne ha sikret den kunstneriske aktiviteten og reddet litt av byrådets ære. En såkalt mulighetsstudie konkluderer med at en samlokalisering mellom Carte Blanche og BIT Teatergarasjen i Sentralbadet vil være en ideell løsning.

I stedet for med kraft å gripe denne anledningen, uttaler kulturbyråd Stormoen ( BT 16.april) at Sentralbadet nå vil bli lagt ut på det åpne marked for salg, angivelig fordi staten ikke har forpliktet seg til å kjøpe bygget. Så vidt vites har ikke kulturministeren, på sitt nylige møte med blant annet byrådsleder, avvist dette, men bedt om noe mer tid til å avklare den videre prosess.

Så hvorfor haster det så prekært med å selge? Hvorfor kan ikke byrådet avvente kulturministerens avklaringer? Hvilke andre lokaliseringsalternativer har egentlig byrådet?

I sin tid var det en kulturpolitisk seier av rang at Carte Blanche ble plassert i Bergen. Om ensemblet nå må flytte til annet sted i landet på grunn av byrådets handlingslammelse, står vi overfor intet mindre enn en kulturpolitisk skandale.

Det sittende byråd er i mindretall i bystyret. Jeg kan ikke tro at flertallet bare kan bivåne denne miseren uten å handle. Forhåpentligvis finnes det også noen fylkeskommunale og nasjonale Høyre- politikere med så mye kulturpolitisk skjønn at de kan fortelle sine partifeller i byrådet de nødvendige pauli ord. For siste ordet kan umulig være sagt.

Geir Kjell Andersland

Tidligere kulturbyråd (V) i Bergen og styreleder i Carte Blanche. Fylkesleder i Hordaland Venstre, 2. kandidat på Venstres fylkestingsliste i Hordaland

Les debattinnlegget på bt.no her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**