Helhetlig skolehverdag for kunnskap og like muligheter

Foto: Phil Roeder

Venstre går inn for et prøveprosjekt i Hortenskolen om en mer helhetlig skolehverdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Prosjektet skal se på løsninger som inkluderer ekstraundervisning, fysisk aktivitet, kulturskolen og annet i SFO-tiden. Lekser skal i større grad integreres inn i skoletiden og leksehjelptilbudet utvides i et samarbeid mellom pedagoger/lærere og SFO-ansatte. Målet er økt læring og utvikling for alle barn samt utjevning av sosiale forskjeller. Det skal legges opp til et tett samarbeid med skoleledelse og foresatte.
På en generasjon har barn og familienes hverdag endret seg. Kvinners muligheter til å delta i arbeidslivet på lik linje med menn resulterer i at nå er både mor og far i jobb. Innføringen av et frivillig SFO-tilbud var i sin tid en tilpasning til den nye hverdagen. De fleste barn er nå på SFO og derfor mener vi det er tid for å se på hele skolehverdagen med en mer helhetlig tilnærming.

Samtidig er det slik at foreldrenes økonomiske situasjon avgjør om man får delta på SFO eller ikke. Det betyr at ofte er det de barna som trenger det mest som bruker tilbudet minst. Det skal vurderes ulike modeller for treffsikker gradert foreldrebetaling i SFO slik at alle barn får reell mulighet til å delta.

I tillegg vil vi i større grad integrere lekser som en del av skolehverdagen. I dag pålegger vi barna og familien ekstraarbeid hvor den faktiske læringseffekten er usikker. For mange blir dette nok en syssel som må gjøres i en allerede hektisk hverdag. Resultatet blir en leksesituasjon som er stressende for barna. Mange foreldre sliter også med å gi barna tilstrekkelig hjelp med leksene noe som fører til økte forskjeller i barnas utvikling. Det er viktig at alle får den hjelpen de trenger på skolen.

Prøveprosjektet er et fellesforslag med Arbeiderpartiet i Horten.

Pernille Bruun-Lie Pernille D. Bruun-Lie

2. kandidat

 

 

 

Eddy Robertsen, Horten Eddy_Robertsen_27

Ordførerkandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**