Program 2015 – Innledning

Venstre mener Bergen må ha større ambisjoner innen miljøvennlig byutvikling og utbygging av kollektivtilbudet. Vi vil redusere kravene til rapportering og byråkrati i skolen, styrke det sosiale tilbudet til de som faller utenfor, og sørge for en ansvarlig kommuneøkonomi som er tydeligere i prioriteringene sine.

Grønn, bærekraftig byutvikling krever et bedre kollektivtilbud. Venstre vil prioritere miljøvennlig transport og infrastruktur og vil sikre en rask og effektiv utbygging av Bybanen til alle bydelene. Bergen er en attraktiv by å bo i og den vokser raskt. For at veksten skal være bærekraftig, må økningen i transportbehovet dekkes med buss, bane, sykkel og gange. Da må vi legge til rette for fortetting og en klimavennlig, urban byutvikling.

Venstre vil bruke de store pengene på de viktigste oppgavene. Rusomsorgen må gis et løft, og for å løse de alvorlige narkotikaproblemene i Bergen må vi se etter nye tiltak som har fungert i andre byer. Boligmangel er den største utfordringen vi står overfor i sosialpolitikken. Den rammer en gruppe med svært ulike behov. Å ha tak over hodet og en jobb å gå til er viktig og derfor vil Venstre prioritere bolig og arbeid til alle. Barnevernet må styrkes i alle bydelene for å sikre både tidlig bistand og flere forebyggende tiltak.

Vi vil gi et godt barnehagetilbud og en god skole til alle barn. Barnehagetilbudet må bli mer tilpasset barnas og foreldrenes behov. Derfor vil vi gi alle barn i Bergen rett til barnehageplass fra fylte ett år og sikre et tilbud om nærbarnehage til alle. Vi har tillit til lærerne og vil fjerne unødvendige krav til rapportering og testing som stjeler av tiden som heller bør brukes på undervisning.

For å gi et nødvendig løft til de viktigste oppgavene kommunen har, trenger vi en sunnere kommuneøkonomi. Kommunen må både øke inntektene og redusere utgiftene for å sikre et godt og bærekraftig tjenestetilbud til alle.

Venstres liberalisme er universell, global og grenseløs. Alle er like mye verdt, alle er like for loven og alle skal behandles med respekt – uansett hvor du kommer fra, hva du tror på eller hvordan du velger å leve livet ditt. Friheten har en grense: Min frihet slutter der din frihet begynner. Vi har ansvar for oss selv og for hverandre. Dette er Bergen Venstres ideologiske utgangspunkt for politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**