Grønt lys for elbilfordeler

Ola Elvestuen
Ola Elvestuen, Foto: Venstre

NRK meldte 22. april at ESA har konkludert med at Norge har lov til å gi elbiler momsfritak og andre fordeler. Avgjørelsen inkluderer momsfritak for leasing av elbiler, som Venstre fikk gjennomslag for i forhandlingene om statsbudsjettet for 2015. – En gledens dag for norsk miljøpolitikk og norske kommuner, sier Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Støtteordningene har vært en stor suksess, og den gir opplagte miljøgevinster for luftkvaliteten og CO2-utslipp. Den vrir transporten i grønn retning, noe som er i tråd med norske og internasjonale mål, sier ESA-president Oda Helen Sletnes til NRK.

– Nå er det viktig at regjeringen raskt får gjennomført endringene i avgiftene for leasing av elbiler som vi er blitt enige om, slik at norske kommuner og bedrifter kan gå i gang med å skifte ut bilparken sin med mer miljøvennlige løsninger, sier Elvestuen.

NRK skriver at momsfritaket vil føre til at langt flere kommuner og leasingfirmaer som leverer biler til bedrifter velger elektrisk. I Asker kommune alene vil besparelsen være på rundt 1,5 millioner, og også Trondheim kommune sier til NRK at de nå vil sette seg mål om en høyere andel elbiler enn tidligere.

– Norge skal ha verdens reneste bilpark. De gunstige reglene for elbiler har allerede ført til at vi har 50 000 elbiler på norske veier. Andelen er imidlertid fortsatt for lav, derfor er det viktig at vi viderefører fordelene også etter 2017, slik at teknologiutviklingen fortsetter og flere velger elektrisk, avslutter Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**