Innlegg: Ap usosiale i Eidsvoll – svar til Øberg

I innlegget “Eidsvoll Høyres debattnivå” 15.april angrep Aps Hans Arvid Øberg Eidsvoll Venstre (!) for ikke å støtte forslaget til budsjett for Eidsvoll for 2014. Knut Bakkehaug svarte på angrepet i EUB 18.april med innlegget “Ap usosiale i Eidsvoll”. Bakkehaug peker på at Venstre var det eneste partiet som fulgte fylkesmannens anbefaling om å bruke tid på å planlegge kuttene i kommunens tjenester. Les innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Ap usosiale i Eidsvoll
I EUB den 15.april angriper APs Hans A Øberg Venstres forslag til budsjett våren 2014, under overskriften “Eidsvoll Høyres debattnivå”. I innlegget, som i utgangspunktet altså handler om Eidsvoll Høyres debattnivå, knytter Hans A Øberg sin kommentar til Eidsvoll Venstre til sin partifelle Marius R Andresens tidligere innlegg – hvor Eidsvoll Venstre angripes under tittelen “Tomme tønner”. Øberg angriper Venstre for “Høy sigarføring og mye støy” Dette knytter han til at Eidsvoll Venstre med en i kommunestyret var det eneste partiet som ikke støttet forslaget til budsjett for 2014. Et budsjett som ble framlagt etter at det tidligere budsjettet og handlingsplan var underkjent av Fylkesmannen.
Jeg har respekt for at andre politikere ikke er enig i den måten Eidsvoll Venstre valgte å håndtere det faktum at Eidsvoll kommune kom på den såkalte ROBEK-lista. Men jeg skulle gjerne sett en reell debatt om innholdet i alternativene. Jeg observerer også at Hans A Øberg ikke ønsker opposisjon, og han gir uttrykk for at partier med liten oppslutning ikke bør mene for mye.
Uttrykket “høy sigarføring” kan like gjerne brukes om et ekspansivt budsjett med mange tiltak en kanskje ikke hadde råd til. Budsjettet og handlingsplanen som førte til at Eidsvoll kommune kom på ROBEK var vedtatt med støtte av AP, Høyre, Frp, Krf og EDB. Dette forslaget til budsjett inneholdt ikke færre tiltak og mindre bruk av penger enn Eidsvoll Venstre sitt forslag.
Da Fylkesmannens representant hadde møte med et utvidet Formannskap våren om det underkjente budsjettet, ble det fra Fylkesmannens side anbefalt å støtte seg på bruk av fond for budsjettet i 2014. Dette ble anbefalt fordi at en skulle kunne få tilstrekkelig med tid til utarbeide godt gjennomtenkte kutt i driften. Det nye budsjettforslaget som AP, Høyre, og Frp utarbeidet støttet seg ikke på denne anbefalingen. Isteden foreslo de tre partiene en lang rekke kutt.
Eidsvoll Venstre valgte i hovedsak å følge Fylkesmannens anbefaling fordi det var viktig at kuttene ble grundig gjennomarbeidet. Eidsvoll Venstre la da som eneste parti fram alternativt budsjett for 2014 ved behandlingen våren 2014.
I ettertid kan man slå fast at både det budsjettet som ble vedtatt (Ap/H/FrP) og Eidsvoll Venstres forslag til budsjett begge ville gitt overskudd i 2014. Spørsmplet er da om de kutt som ble gjennomført og det økte overskuddet som ble skapt som følge av dette er bedre for kommunen enn ulempene ved de kutt som ble gjennomført, til dels uten grundig utredning.
Eidsvoll Venstre er fortsatt av den oppfatning at en del av de kuttene som ble gjennomført var så uheldige at kostnadene ved dem er for stor i forhold til verdien av det økte overskuddet. Noe av det mest problematiske med kuttene var at innbyggere og ansatte for andre år på rad fikk svært overraskende kutt, som undergraver Eidsvoll kommunes troverdighet som arbeidsgiver og samfunnsaktør.
Ved budsjettbehandlingen høsten 2014 ble det i budsjett og handlingsplan lagt fram egne forslag til budsjett og handlingsplan fra flere partier. Alle var i balanse og således ville brakt Eidsvoll kommune ut av ROBEK. Inkludert Eidsvoll Venstres forslag.
Knut Bakkehaug, kommunestyrerepresentant
leder Eidsvoll Venstre
Les også Bakkehaugs innlegg “Øberg liker ikke opposisjon” i Lesernes EUB.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**