Minihøring om tidlig innsats

Stortinget
Foto: (CC BY-NC-SA 2.0) Kjell Jøran Hansen / Flickr.com

Venstres stortingsrepresentanter Terje Breivik og Ketil Kjenseth inviterer til minihøring på Stortinget om tidlig innsats. – Vi er glad for at flere fagfolk vil gi konkrete innspill til hvordan flere barn skal lykkes gjennom utdanningsløpet og videre i voksenlivet, sier Breivik og Kjenseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

På minihøringen stiller bl.a. forskere, psykologer og helsesøstre. Tidlig innsats favner bredt, men i høringen ønsker Venstre å fokusere på tidlig innsats i forhold til hva som er de mest effektive tiltakene i begynnelsen av livet, for å legge best mulig til rette for at flest mulig skal lykkes i utdanningsløpet og videre inn i voksenlivet.

Terje Breivik (Finanskomiteen) og Ketil Kjenseth (Helse- og omsorgskomiteen) leder høringen. Stortingsrepresentant Abid Q. Raja deltar på deler av høringen.

Tid: Mandag 27. april fra kl. 10 00 – 1230
Sted: Stortinget møterom K248
Kontaktperson: Rådgiver Camilla Hille: [email protected]

Program:

10.00: Velkommen ved Terje Breivik og Ketil Kjenseth
10.10: Stig Torsteinson og Ida Brandtzæg, psykologer fra NIC Waals institutt
10.20: Solveig Ude, helsesøster i Alna bydel
10.30: Audrey Van der Meer, hjerneforsker og professor i psykologi ved NTNU
10.40: Terje Ogden, forskningsdirektør ved Senter for studier av problematferd og innovativ praksis (Atferdssenteret). Fokus på læring i skole og barnehage.
10.50: Forandringsfabrikken ved flere “proffer”
11.00: Anneli Otnes, psykolog og rådgiver for bekymringsfullt fravær i Asker kommune
11.10: Arne Holte, Professor og direktør ved Folkehelseinstituttet
Pause
11.40: Diskusjon
12.30: Slutt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**