Venstre et selvstendig alternativ

I Høyre-bloggen Glad i Brønnøy den 10. april, gikk Høyres ordførerkandidat Paul Birger Torgnes langt i å plassere de borgerlige partiene i en blokk til høstens kommunevalg. Fra Venstres side var det da viktig å markere at vi er et selvstendig alternativ og vår ordførerkandidat Torstein Moe gikk derfor ut i Brønnøysunds Avis for å understreke dette. Se denne saken: http://www.banett.no/incoming/article10867230.ece.

Men i denne ukens blogg forsøker Torgnes igjen å foregripe høstens forhandlinger ved å plassere de borgerlige i en blokk. Siden valget i 2011 har Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre hatt et godt samarbeid, som jeg håper vil fortsette ut perioden. Men til høsten vil situasjonen endre seg vesentlig. Fremskrittspartiet stiller ikke liste og Høyre, Venstre og Senterpartiet stiller med helt nye kandidater. Og hvordan styrkeforholdet mellom partiene blir, er helt åpent. Venstre står fast på at vi vil søke samarbeidspartnere når valgresultatet er klart. Og som sentrumsparti har vi erfaring med å samarbeide godt med alle partiene på den politiske skalaen, fra Rødt til Frp.

Jeg kjenner meg ikke igjen i at Brønnøysunds Avis har slått inn kiler mellom partiene, slik det antydes i Høyre-bloggen. Men det tærer på samarbeidet når andre partier forsøker å legge føringer for vår valgkamp. Jeg ønsker derfor å få understreket at Venstre vil være et selvstendig alternativ ved høstens kommunevalg i Brønnøy og søke samarbeidspartnere på selvstendig grunnlag.

Jostein Toftebakk
Leder, Brønnøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**