Åpningstider: Venstres forslag nedstemt i Eidsvoll

Debatten om endringer i lovverket som regulerer butikkenes åpningstider har rast lenge, og alle argumenter burde være kjent for de fleste. Regjeringen har sendt saken på høring, og idag skulle den behandles i Utvalg for oppvekst og levekår i Eidsvoll. Tre timer før møtet la Venstre ut sitt forslag til vedtak på denne nettsiden og på vår Facebook-side. Forslaget var omfattende, men forelå ikke på papir. Derfor kunne ikke hele forslaget fremmes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Almåsvold måtte skrive konklusjonen på eget forslagsark for hånd, som ble stemt over – og kun fikk Venstres stemme. Almåsvold fikk derimot nei til å la hele teksten i forslaget (begrunnelsen, om man vil), følge protokollen og saken videre til kommunestyret. Utvalgets øvrige medlemmer ville at begrunnelsen skulle leses opp, slik at utvalget kunnet ta stilling til den. Almåsvold mener at utvalget ikke skulle ta stilling til selve begrunnelsen, og forslaget var allerede stemt over.

Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug er oppgitt over det som skjedde i Utvalg for oppvekst og levekår. – En høring er en utmerket måte for partiene å flagge sitt prinsipielle syn på en sak. Det var dette Venstre gjorde her, og ingen av argumentene i teksten er nye eller revolusjonerende. Det er helt fair at de andre partiene ikke vil stemme for noe som er Venstres syn, selv om det etter alt å dømme er dette Høyre og FrP må stemme for i Stortinget hvis de vil ha endringer i dette regelverket, sier han. Han mener det er urimelig at man opptrer så firkantet som utvalget her gjorde.

Bakkehaug varsler at Venstre vil undersøke hvilken lovhjemmel et politisk utvalg har for å nekte et medlem å la et forslag/begrunnelse for forslag følge protokoll eller sak videre til neste politiske nivå.

Les hele forslaget til kveldens møte her.

Les mer om kveldens møte her.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**