Vern av Borrevannet

Foto: Eddy Robertsen

Venstre vil følge administrasjonssjefens faglige konklusjon, gjennom å fraråde rotrening på Borrevannet og ikke å gi dispensasjon fra vernebestemmelsene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Arbeiderpartiet og Høyre er enig om å si ja til rotrening på Borrevannet. Vi i Venstre er på ingen måte imot roklubben, men i denne saken setter vi miljøet og naturreservatet foran ønskene til roklubben.

Borrevannet er et fredet naturreservat, og et viktig rekreasjonsområde for Hortens innbyggere. Borrevannet er et sårbart område der det er viktig ikke å utfordre reservatet med vesentlig økt aktivitet. Derfor ønsker vi at dagens aktiviteter ved Borrevannet primært bør sikres tilgang. Arbeiderpartiet hevder i Gjengangeren at «roklubben blir bare en liten del av miljøet rundt og ved Borrevannet». Dette mener vi er en underlig betraktning. Opptil tre timers trening per dag, over 2 km midt på Borrevannet er for oss noe mer enn «en liten del av miljøet ved Borrevannet».

Høyre og Arbeiderpartiet påpeker at utbygging av Indre havneby og flytting av fregatten vil skape problemer for roklubben. Det er nok riktig at roklubbens forhold blir mer utfordrende med dette, i dagens treningsløyper. Administrasjonssjefen har derfor vurdert muligheten å ro fra Reverompa og vestover på Indre Havn. Et slikt alternativ vil ivareta Borrevannet, samtidig som treningsområdet vil være sikrere enn dagens treningsområde.

Det er i enkeltsakene vi ser hvem som driver aktiv, god miljøpolitikk. Venstre setter rekreasjonsområdet, miljøet og naturreservatet først i denne saken, og der skiller vi oss fra Arbeiderpartiet og Høyre.

Niklas Cederby Niklas Cederby 3.kandidat, Horten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**