Vil ha skolepolitikk til behandling

Drøbak skole, Foto: Erik Lundeby

-Har foreldreutvalget større innflytelse over skolen enn Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur? spør Venstres Anne Lisbeth Simonsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre-politikeren reagerer på at utvalget ikke får saker på skoleområdet der de faktisk bes om å vedta noe. I møtet 21.4.2015 hadde utvalget ingen vedtakssaker på skoleområdet. Det eneste utvalget får på skoleområdet er en orienteringssak – et notat om fremdriften for digital skole. At utvalget tar saker til orientering er det typiske.

-Saken er viktig og kan diskuteres, men det er likevel bare en del av en prosess hvor utvalget, som faktisk er skoleeiere, ikke skal vedta noe.

Utvalget for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) har ansvar for et stort felt, og Frogn Venstre har ved flere anledninger ønsket at utvalget burde deles i to, ett for oppvekst (barnehage og skole) og ett for helse. Simonsen mener utvalget selv har vært med på å skyve fra seg ansvaret.

-Flertallet er innstilt på at «Skolen vet best», så da er alt greit, sier hun.

Simonsen understreker at hun ikke ønsker å vise mistro mot skolens folk, men hun ønsker at politisk ledelse skal involveres i de viktige strategiske beslutningene.

-Vi i Venstre er bekymret over at vi har gitt fra oss muligheten for å involvere oss for den institusjonen vi har ansvar for, sier hun.

Oppdeling av Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur er et av spørsmålene som behandles av et utvalg som nå vurderer den politiske organiseringen i Frogn kommune. Det store saksfeltet skyldes en reform da Kommunestyret for noen år siden valgte å slå sammen flere utvalg. Utvalget som både var formannskap, planutvalg og bygningsråd ble delt etter få år, og nå håper Venstre at også HOOK står for tur.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**