Mobile gourmetgatekjøkken i Oslo

Hallstein Bjercke
- Barn med minirotitetsbakgrunn gjør det ikke bare bra, men søker seg også videre til studier som jus, medisin og ingeniør, sier Bjercke til Dagsavisen. , Foto: nyebilder.no

Oslo er på vei til å bli en gourmethovedstad. Flere restauranter får stjerner og gode omtaler i Guide Michelin, og mange har vekt på gode, gjerne nordiske råvarer. Bondens marked avholdes nesten hver helg på ulike lokasjoner i Oslo, og konsepter som Mathallen har vært med på å øke bevisstheten rundt mat og gode råvarer. Nå blir det prøveordning med mobile gourmetgatekjøkken i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– God mat skal bli lettere tilgjengelig for borgerne, ikke bare på dyre restauranter. Dette vil bli en berikelse for Oslo, både for innbyggere og tilreisende. I mange land i verden er den beste maten nettopp den man får som gatemat, utdyper Venstres Hallstein Bjercke.

Per i dag har ikke Oslo kommune mobile gatekjøkken på kommunal grunn, med unntak av noe servering på Youngstorget, tillat av Bymiljøetaten høsten 2014, som har vært en ubetinget suksess. Kommunen har hatt noe dårlig erfaring med mobile gatekjøkken tidligere, men Bjercke tror ikke at dette vil bli et problem denne gangen:

– Det er viktig at man drar lærdom av tidligere erfaringer og sørger for at næringen reguleres på en slik måte at dette blir et udelt positivt innslag i Oslos gater og plasser. Det blir stilt tydelige krav, som skal følges opp nøye.

Det vil blant annet bli stilt miljøkrav til engangsbestikk og krav til plan for fjerning av avfall og matfett på en forskriftsmessig måte.

– Ordningen kan gi god byutvikling, og skape mangfold og kontrast i bykjernen. Ambisjonen er at Oslo skal bli hovedstaden med de mest miljøvennlige gourmetgatekjøkkenene, avslutter Bjercke.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**