En digital og tilgjengelig kommune

Statisticians entering data into the database for further processing and analysis. Photo: World Bank
Foto: Verdensbanken

Digitalisering av Asker kommunes tjenester betyr at tilgang til tjenester og informasjon styres i større grad av innbyggeren selv og i mindre grad av kommunen. Det bidrar til en mer åpen kommune og sikrer at innbyggerne tar mer del i kommunens servicetilbud.

En digitalisering med god universell utforming er også et godt virkemiddel for å sikre at personer med ulike former for funksjonsnedsettelser kan delta på linje med andre innbyggere.

Asker Venstre vil:

  • Ha en sterkere digitalisering som bidrar til å tilby helhetlige og brukervennlige tjenester. For innbyggere som ikke kan ta del i digitaliseringen, skal Servicetorget være et fullverdig alternativ.
  • Ta systematisk i bruk brukertesting for å sikre at kommunale tjenester er brukervennlige og best mulig universelt utformet.
  • Følge opp kommunens bruk av klart språk – det vil si at språkføringen i kommunale informasjonskanaler og tjenester skal være best mulig tilgjengelig og forståelig.
  • Følge opp at Askers nettjenester innen utgangen av 2016 tilfredsstiller forskrift om universell utforming på nett.
  • Jobbe for at Asker kommune er i front innen bruk av velferdsteknologi og digitale læremidler. Asker Venstre vil ha en plan for å sikre at teknologi tas systematisk i bruk innen opplæring og helse- og omsorg.

 

Mer om Asker Venstres politikk for kommunal styring:

 

Til hovedsiden for Asker Venstres politiske program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**