Et inkluderende og mangfoldig lokalsamfunn

Hagaløkka Asker
Hagaløkka Asker. Foto: Olav Heggø

Asker Venstre vil jobbe for at Asker skal være et inkluderende lokalsamfunn der alle opplever at de gis rom og muligheter. Asker oppfattes som en kommune der mange er ressurssterke og vellykkede. Da kan det bli ekstra utfordrende å oppleve at man ikke har de samme muligheter til å ta del i fellesskapet på lik linje som andre.

En sammensatt befolkning er en berikelse for en kommune. Det medfører impulser, synergier og positive muligheter. Det byr også på enkelte utfordringer. Venstre tror på en helhetlig integreringspolitikk der barnehage, skole og arbeid er de viktigste arenaene for integrering.

Asker Venstre vil:

  • Videreføre Asker innvandrerråd som en positiv arena for diskusjon om felles utfordringer.
  • At barnehager med høy andel fremmedspråklige/tospråklige barn skal ha en egen pedagogstilling med et overordnet ansvar for språkutvikling og sosialt samspill.
  • Vurdere skolegrensene i tilfeller der enkelte skoler får en høy andel av fremmedspråklige elever.
  • At Asker kommune er en arbeidsgiver som gir minoriteter gode muligheter gjennom en bevisst holdning til rekruttering og ansettelser.
  • Satse på målrettede jobbsøkerkurs for ungdom.
  • Styrke rådgivningstjenester til arbeidsinnvandrere.
  • Få flere kvinner med innvandrerbakgrunn i arbeid, blant annet gjennom mentorordninger, språkopplæring og aktiv rekruttering.
  • Støtte frivillige organisasjoner som skaper møteplasser mellom ulike deler av befolkningen.
  • Tilby flere av kommunens lokaler, som skolebygg, til bruk for frivillige organisasjoner.
  • Styrke bibliotekene som integreringsarena.

Mer om vår politikk for velferd og sosialt ansvar i Asker:

 

Til hovedsiden for Asker Venstres politiske program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**