Nye skolebygg som lokale møteplasser

Heggedal
Heggedal

Gjennom langsiktig planer for skoleutbygging vil Asker Venstre bidra til at alle områder i Asker får et godt skoletilbud. Asker Venstre vil også sikre at Askerskolen tilbyr elever og ansatte et godt fysisk arbeidsmiljø. Skolebygg har en sentral plass i et lokalmiljø. Asker Venstre ønsker i større grad å se på skolebygg som lokale forsamlingslokaler der det er aktivitet i regi av frivilligheten, kulturlivet og idretten i større deler av døgnet. På den måten kan skolene bli et nav i lokalmiljøet og en lokal fellesskapsarena.

Asker Venstre vil:

  • Planlegge nye skolebygg på en måte som utvikler skolebyggene som lokale møteplasser for frivilligheten, større deler av kulturlivet og idretten.
  • Støtte utbyggingsplanene for ungdomsskoler på Landøya og Risenga.
  • Støtte etableringen av ny barneskole øst for Asker sentrum.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**