Borgerlig enighet om bilavgifter

Den ladbare hybriden med det passende navnet Opel Ampera, Foto: Norsk Elbilforening

Venstre og KrF har blitt enige med regjeringspartiene om hvordan de fremtidige bilavgiftene skal se ut. – Enigheten vil sørge for at det grønne skiftet i bilparken fortsetter, og bidra til å nå de ambisiøse klimamålene Stortinget har vedtatt for 2020 og 2030, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Det skal være lønnsomt for folk å ta grønne valg. El-bileierne vil nå få den tryggheten og forutsigbarheten som er nødvendig for at bilparken skal bli mer klimavennlig. At alle avgiftsfordelene for el-biler skal være uendret frem til 2017 er helt avgjørende for å sikre en klimavennlig bilpark, sier Ola Elvestuen, leder i Stortingets energi- og miljøkomite.

Les: ESA: Grønt lys for elbil-fordeler

Les også: Avtalen om bilavgiftene

Venstre om: Transport og klima

Bilavgifter og klimamål

Alle endringer i bilavgiftene skal sees i sammenheng med klimamålene som Stortinget har satt, og det et sentralt prinsipp at avgiftssystemet skal bidra til å drive teknologiutviklingen i en mer klima- og miljøvennlig retning. Fritaket for engangsavgift for nullutslippsbiler forlenges derfor til 2020, og de øvrige avgiftsfordelene for elbiler beholdes uendret ut 2017. Samtidig er partiene enige om at lokale myndigheter – kommuner og fylker – skal få mulighet til å bestemme om elbiler skal ha fritak fra parkeringsavgift, gratis lading og tilgang til kollektivfelt.

Det skal være lønnsomt for folk å ta grønne valg. El-bileierne vil nå få den tryggheten og forutsigbarheten som er nødvendig

Ola Elvestuen

Viderefører fordeler

– Det viktigste med avtalen er at vi slår fast at de økonomiske fordelene for elbiler videreføres, og at vi setter en høyere pris på utslipp fra transport. Utslipp av CO2 og NOx skal vektlegges i større grad enn i dagens avgiftsregime, slik at grønne valg belønnes og det blir dyrere å forurense, sier Elvestuen.

Les også: Presser på for grønne biler

Han er glad for at det har lykkes de borgerlige partiene å få på plass en enighet om innretningen på bilavgiftene.

Ola Elvestuen
– Det er viktig at vi nå er enige om hvilke prinsipper som styre avgiftene på biler og transport i flere år fremover, sier Ola Elvestuen.

– Det er viktig at vi nå er enige om hvilke prinsipper som styre avgiftene på biler og transport i flere år fremover. Det sikrer forutsigbarhet for de som ønsker å investere i en ny bil, samtidig som vi sikrer at det lønner seg å handle miljøvennlig, sier Elvestuen.

Andre kilder:

Bergens Tidende: Slik blir bilavgiftene.
Bellona: God retning på ny bil-politikk.
ZERO: Elbilsuksessen videreføres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**