Ikke skremt av verbalt munnhuggeri

Tove Hofstad kritisk til Høyres maktspill, Foto: Simen Næss Hagen/Lierposten

Høyres gruppeleder Søren Falch Zapffe slår hardt ned på mitt utspill om maktpartiet Høyre fra 9. april, og bruker kraftige ord når han beskriver min måte å belyse den mye omtalte Toscana-saken på.

Hvis dette var en slags velkomst til det politiske Lier, så kan vi se fram til friske debatter i kommunestyret fra høsten av.

Falch Zapffe mener at Venstre burde gå stille i dørene på grunn av det valgtekniske samarbeidet på borgerlig side, respektere ”kjøttvekta”, og være stilltiende takknemlige for de posisjonene vi fikk i forhandlingene etter valget i 2011. Der er vi nok uenige, Søren og jeg. Munnkurv skal man være forsiktig med å dele ut. Jeg vil minne Falch Zapffe på at heller ikke Høyre har rent flertall i kommunestyret, og er nødt til å søke støtte hos andre partier for å få gjennomført sine saker.

Mitt utspill var ikke ment til å skape splid og konflikt, men til å gi et kraftig signal om at Høyres praksis i denne saken er noe Venstre ikke støtter. Det kan være at Høyre burde lytte til kritikk, spesielt når det kommer fra flere kanter, også internt i den borgerlige leiren. Det er viktig for meg, og Venstre, å markere avstand i saker der vi er uenige, og heve røsten når vi mener styrende parti trår over streken. Såpass må et samarbeid tåle.

Demokratiet er skjørt, og basert på tillit. Tillit mellom velger og folkevalgt, men også tillit partiene imellom.

Hvordan blir det å forholde seg til et parti som tar seg til rette uten å tåle kritikk, og hvordan blir det å stole på at Høyre i framtiden ikke fortsetter å feie konflikter under teppet?

Problemet er ikke at det er Venstre som opptrer som lite tillitvekkende. Problemet ligger i at det er Høyre, som maktparti, som fremstår med svekket tillit. Ordføreren er ikke en vanlig representant fra partiet, men kommunens fremste folkevalgte. I Toscana-saken mener jeg, og flertallet i kontrollutvalget, at hun gjorde en tabbe. Men verken hun, eller partiet hun representerer, velger å beklage. Søren Falch Zapffe kaller meg frekk som påpeker dette, og er småtruende i ordelaget når han mener jeg burde sysle med andre ting enn å kritisere de store partiene.

 

Søren Falch Zapffe skal vite at jeg ikke lar meg skremme av verbalt munnhuggeri. Det påfallende er, at han ikke med ett eneste ord skriver at jeg tar feil.

 

Tove Hofstad

1. kandidat i 2015 for Lier Venstre

(Debattinnlegg fra Lierposten, 7. mai 2015)

Opprinnelig leserinnlegg fra 9 april

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**