Markering av Frigjøringsdagen

Jan Fjellstad
Jan Fjellstad , (Foto: SIlje E. Garshol)

Varaordfører Jan Fjellstad deltok i dag på markering av Frigjøringsdagen, og fikk den ære å dele ut to medaljer som takk for innsatsen i krigens dager.

Mange av dem som gjorde en viktig innsats under krigen ikke har fått den oppmerksomhet og annerkjennelse de fortjener. Dette gjelder ikke minst de som bidro på sivil side. Mange typer motstandsarbeid faller utenfor kriteriene for tildeling av eksisterende krigsdekorasjoner. Derfor har regjeringen i anledning av frigjøringsjubileet laget en minnemedalje «Takk for din innsats 1939-45». Minnemedaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som annerkjennelse for innsats under andre verdenskrig.

I Harstad idag delte Fjellstad ut minnemedaljen til 2 kvinner som på hver siden måte gjorde en fortjenestefull innsats under krigen, så vel i vårt nærområde som i utlandet. Den første kvinnen er i dag 99 år, heter Johanna Sandtorv. Hun bodde på Sandtorg og sammen med andre hjelpere bidro hun til å hjelpe en krigsfange på flukt. Den andre kvinnen heter Sigrid Grannes og er 96 år. Hennes historie er omtalt i boka «Alt hva mødrene har kjempet».

Mer om arrangementet finner du på HTs side.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**