Fjordbyen

Malvikstranda.org

Venstre i Malvik vil ha en fortetting av bolig og sørvistilbud i eksisterende tettsteder langs fjorden og riksveien. For å få til dette er det viktig med rask avklaring av jernbanens framtid.

Venstre vil:

  • Jernbanen mellom Ranheim og Hommelvik legges i tunnel med dobbeltspor. Strekningen nord og østover elektrifiseres samtidig. Planene om elektrifisering av eksisterende jernbanelinje stoppes.
  • Eksisterende jernbanetrase bygges om til gang og sykkelsti slik at den blir sammenhengende mellom Ranheim og Stjørdal.
  • Arealene langs sjøen blir frigjort for boligbygging i eksisterende sentrumsmiljø og til natur- og friluftsliv i grønne korridorer.
  • Kollektivtilbudet med buss styrkes ytterligere, og det bygges effektiv innfartsparkering. Busstilbud må bedres i boområdene som ikke er langs riksveien.
  • Sentrumsplanen på Vikhammer forseres slik at vi får et tettsted med flere boliger og flere sørvisfunksjoner. Denne må være ferdig i løpet av 2016.
  • I Hommelvik må det komme en løsning for jernbaneundergangen mellom sentrum og sjøsiden. Kommunen må legge egne eiendommer i sentrum ut for salg hvis det ikke er klare planer om egen bruk. Kommunen må vær en aktiv pådriver for sentrumsutviklingen.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**