Ekstragevinsten

Klimabyråd Julie Andersland (V) er stolt av Bergens nye, ambisiøse klimapolitikk. , Foto: Bergen Venstre

Bybanen i dagen vil gi syklister egne og sammenhengende sykkelfelt gjennom hele sentrum og Sandviken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Den såkalte «Bryggen-løsningen» for Bybanen har et konkurransefortrinn som er underkommunisert i debatten: Bybanen i dagen vil gi syklister egne og sammenhengende sykkelfelt gjennom hele sentrum og Sandviken. En tunnelløsning vil ikke det.

Det er mange gode grunner til at 14 av 15 faginstanser og Bybanealliansen ønsker en dagløsning for Bybanen i sentrum. Suveren tilrettelegging for sykkel er en av dem.

Med en dagløsning får vi endelig en gjennomgående sykkelvei av høy kvalitet fra Åsane til der hovedsykkelveien fra sør i dag stopper ved Lille Lungegårdsvannet.

Christies gate vil stenges for biltrafikk og det vil etableres sykkelfelt i hver retning. Trafikken vil gå ned og området får nytt liv når folk bytter ut biler og busser med stillegående bybane og sykkel.

Dagløsning suveren for sykkel

Med Bybanen i dagens motorveiløp får vi tre meter bred, toveis sykkelvei fra Slakthustomten helt til NHH, med sterkt forbedret kryss for syklister ved Nyhavn.

Fra NHH til Eidsvåg kommer det en egen sykkeltunnel, og den tidligere lange omveien rundt Eidsvågneset erstattes av en snarvei igjennom fjellet som sparer syklistene 15 minutter.

Både bybane og sykkel er viktige hjelpemidler til å bygge en bærekraftig og effektiv by, og vi bør ikke la en slik unik mulighet til å realisere begge deler samtidig løpe fra oss.

Julie Andersland, gruppeleder Venstre
Marita Moltu, gruppeleder KrF
Oddny Miljeteig, gruppeleder SV
Endre Tvinnereim, gruppeleder Byluftlisten

Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende lørdag 9. mai.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**