Oslo øker flyktningtallet

Fremtidens byer, Internett

Oslo bystyre vedtok i dag byrådets forslag om å ta imot totalt 811 flyktninger i 2015, slik som Regjeringen ba om. – Det er viktig for Venstre at vi i Oslo bidrar i den nasjonale dugnaden for å hjelpe mennesker på flukt fra overgrep, terror, krig og vold, sier Oslo Venstres leder Espen Ophaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Regjeringen har oppfordret Oslo kommune til å bosette 291 flyktninger utover bystyrets tidligere vedtak om å ta mot 520 flyktninger i 2015. Byrådet legger opp til at Oslo kommune skal ta imot det antallet flyktninger som Staten ber oss om, slik det de siste årene har vært tradisjon for at Oslo bystyre har vedtatt.
– Det er en ekstrem og ekstraordinær situasjon som forekommer i verden i dag, og Oslo må være med å ta ansvar for den verden vi er en del av. Dette er riktig å gjøre, sier Ophaug.

Det er viktig at de flyktningene Oslo tar mot får mulighet til å bosette seg og etablere sitt nye liv så raskt som mulig. Det krever planlegging, praktiske løsninger og økonomi, men må likevel aldri bli et hinder for at vi tar vårt humanitære ansvar nedfelt i menneskerettighetene og tar mot mennesker på flukt fra terror, vold, overgrep og krig.

– Det har vi plass til i byen med det store hjertet, sier Ophaug.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**