Spikkestadbanen inn i Østlandspakken

Heggedal stasjon på Spikkestadbanen, Asker
Heggedal stasjon på Spikkestadbanen, Foto: Tor A. Midtbø

Akershus Venstre fikk fullt gjennomslag for at tilbudet på Spikkestadbanen må bedres og for behovet for en utredning (KVU) om raskere reisetid for Spikkestadtoget. Vedtaket i Akershus fylkesting er et viktig skritt på veien for å få raskere reisetid på Spikkestadbanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Mandag formiddag fremmet Akershus Venstres gruppeleder Solveig Schytz endringsforslag til Revidert Østlandspakke 2018-2027. Forslagene ble enstemmig vedtatt av fylkestinget. Innlegg og debatt fra Fylkestinget kan ses her (18.05.2015 – sak 2), hvor Inge Solli fremmer Venstres forslag.

– Venstre fikk full tilslutning til behovet for et utredningsarbeidet som kan gi Spikkestadbanen tilbake sin gamle reisetid, sier Askers Njål Vikdal, fylkestingskandidat for Venstre i Akershus. Dette har Venstre foreslått og utfordret Asker kommune på i Budstikka, og Abid Raja har stilt samferdselsministeren spørsmål om dette i Stortinget.

Viktig innspill til Nasjonal transportplan

Østlandspakka er et felles innspill til de statlige transportetatene i deres arbeid med Nasjonal transportplan (NTP) fra de åtte fylkeskommunene som deltar i Østlandssamarbeidet.

– Spikkestadbanen var utelatt fra det reviderte forslaget til Østlandspakke. Asker og Akershus Venstre fikk det inn på tross av at Asker kommune ikke har fremmet behovet for satsing på Spikkestadbanen, sier Marit H Meyer, kommunestyrekandidat for Venstre i Asker.

Etter forslag fra Venstre fattet fylkestinget følgende vedtak som berørte Spikkestadbanen:

  1. Det må igangsettes en KVU for å utrede hvordan tog til/fra Spikkestadlinja skal kunne benytte Askerbanen.
  1. Utvikling av jernbanen: …

Tilbudet på de øvrige jernbanene på Østlandet som Kongsvingerbanen, Gjøvikbanen, Østfoldbanen Østre linje, Spikkestadbanen og Hovedbanen til Eidsvoll må styrkes.

Kapasiteten på disse må økes ved bygging av nye kryssingsspor slik at det kan kjøres halvtimes ruter på faste minutt-tall i rushtidene, eller bedre. Reisetiden må også forbedres på de øvrige jernbanen på Østlandet. Dette vil forsterke utviklingen av et helhetlig og effektivt kollektivtrafikksystem. ……

I tillegg har fylkestinget bedt om at følgende beskrivelse av Spikkestadbanen som bes tas med i Østlandspakkens bakgrunnsdokument:

Fakta om Spikkestadbanen

Spikkestadbanen dekker de sørlige områder av Asker kommune samt Røyken kommune. Røyken er den raskest voksende kommunen i Buskerud. Asker kommune og Plansamarbeidet i Akershus har utpekt Spikkestadkorridoren, med Heggedal, som prioriterte vekstområde. Spikkestadbanen fikk en forverret reisetid ifbm. Ruteplan 2012. Dette har medført at biltrafikken på to av Norges mest trafikkerte fylkesveier, Røykenveien og Slemmestadveien (hver med ÅDT 19.000 kjøretøy), gjennom tettbygget område, nå har økende framkommelighetsproblemer.

Det må igangsettes en KVU for å utrede hvordan tog til/fra Spikkestadlinja skal kunne benytte Askerbanen. Med, en ny kryssing på Asker stasjon vil reisetidsgevinsten kunne bli opptil 15 minutter.

Fakta om Østlandssamarbeidet

  • Østlandssamarbeidet er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.
  • Fylkeskommunene har to hovedmål for deltakelsen i Østlandssamarbeidet:
    1) Felles påvirkning av eksterne beslutningsorganer.
    2) Utnytte stordriftsfordeler og jobbe mer rasjonelt gjennom felles prosjekt- og utviklingsarbeider.
  • Kontaktutvalget er øverste organ innen Østlandssamarbeidet.
Østlandssamarbeidet
Østlandssamarbeidet
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**