Starten på Hovinbyen vedtatt i bystyret

Foto: Jo Straube

– Med dagens regulering av opptil 1000 nye boliger, starter transformasjonen fra industri til bolig og næring i Hovinbyen, sier Venstres Espen Ophaug, nestleder i byutviklingskomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Oslo er en av de byene som vokser mest i Europa, og Oslos befolkning øker med ca. 10 000 innbyggere i året. Oslo er en attraktiv by å leve i, men det er behov for flere boliger. Derfor ønsker Venstre og resten av byrådet å legge til rette for mange flere boliger i den nye bydelen Hovinbyen.

I bystyremøtet i dag ble byrådets forslag til regulering av 750-1000 nye boliger i Ulvenveien 89 vedtatt. Planen er en del av den større ambisjonen om å gjøre Hovinbyen til et nytt og attraktivt boligområde som forlenger den tette byen mot øst.

-Byrådets visjon om Hovinbyen er en viktig del av vår strategi for å møte Oslos befolkningsvekst. I Kommuneplanen som ligger til behandling nå legger vi opp til 120 000 nye boliger i Oslo. 27 000 av disse planlegges i Hovinbyen, sier Ophaug. -Hovinbyen er et av de største byutviklingsprosjektene i Norgeshistorien. Vi skaper en ny by som vil være større enn Kristiansand seks minutter unna Oslo S, utdyper han.

Stadig flere tomter til bolig

Oslo har ferdig regulerte tomtereserver tilsvarende cirka 20 000 boliger i Oslo fra før. Stadig flere tomter reguleres til bolig etter hvert som andre felter bygges ut. Bystyret vedtok i forrige møte å regulere 200 nye boliger i Spireaveien og det ligger et forslag om 150 nye boliger i Vitaminveien til behandling i bystyret.

– Dette viser at byrådet leverer på bolig og er klare til å møte befolkningsveksten i byen i årene framover. Samtidig viser det at vi klarer å ta imot befolkningsveksten uten å bygge ned grøntarealer og Marka, noe som er viktig for Venstre, sier Ophaug.

Han trekker frem Vollebekk-området som et godt eksempel på at byrådet leverer på å skape nok boliger. – I dag er området preget av industri og næringsbygg, men med omreguleringer vil det bli 1600 nye boliger i området, samt en splitter ny skole. Bjørvika er et annet godt eksempel. Når Bjørvika er ferdig utbygget vil den nye bydelen romme 5 000 boliger og 20 000 vil ha sin arbeidsplass der, avslutter Ophaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**