Endelig gratis aktivitetsskole på Vahl

Foto: Jo Straube

Byrådet har idag lagt frem forslag til revidert budsjett for Oslo 2015, og foreslår der blant annet gratis aktivitetsskole på Vahl skole. – Dette er et viktig virkemiddel for å gi elevene på Tøyen og Vahl skole det samme tilbudet og de samme mulighetene, sier Helene Z. Skulstad, førstekandidat for Gamle Oslo Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

 

Byrådet foreslår å bruke 1,6 millioner for å kompensere for at det ikke kreves foreldrebetaling for aktivitetsskolen på Vahl skole. Tøyen skole har hatt stor suksess med gratis kjernetid i aktivitetsskolen. Nå vil byrådet utvide ordningen til naboskolen Vahl for å se hele området i sammenheng med områdesatsningen i Oslo Indre Øst.

– I dag har Vahl skole kun 42 % deltakelse i aktivitetsskolen, men deler samme demografi og de samme utfordringene som Tøyen skole, der deltakelsen er nesten 100%. Flere av elevene har språklige utfordringer, og ved å delta i aktivitetsskolen kan vi gi dem bedre forutsetninger for å klare seg godt på skolen både faglig, sosialt og språklig. Jeg er i utrolig glad for at byrådet foreslår dette i revidert budsjett, sier Julianne Ferskaug, Venstres medlem i kultur- og utdanningskomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**