Kun Venstre troverdig om nye bydelsstyrer

Foto: Venstre

Makt skal spres og balanseres. Derfor vil Venstre opprette bydelsstyrer i Bergen igjen, og gi dem reell makt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Representantene skal velges på samme måte som bystyret.

Bydelsstyrene bør få ansvar for eksempelvis kultur- og ungdomstiltak, fritidsaktiviteter for barneskoletrinnet, skjenkebevillinger, forvaltning av lokale parker og lokale klagesaker i plan- og bygningssaker.

Bydelene må kunne kjøpe og selge tjenester, og utveksle tilbud seg imellom. Venstre ønsker også bydelene skal bestemme når det gjelder skjenkepolitiske spørsmål slik at de selv kan avgjøre om hvorvidt man ønsker å opprette bydelspuber.

I motsetning til de andre partiene som ønsker bydelsstyrene tilbake tar Venstre virkelig på alvor at vi ønsker direktevalg til bydelsstyrene. Det betyr at du som skal få velge representantene til bydelstyret på Laksevåg, ikke bystyret.

Da Venstre foreslo dette i bydelstyret i sin tid stemte kun Venstre og Sp for.

Venstre ønsker i tillegg at Laksevåg må få sitt eget bydelskulturhus, som må være tilgjengelig for flest mulig. Vil ha opp tempoet på byggingen av bydelskulturhus i alle bydelene som trenger det.

Trond Wathne Tveiten
På Venstres bystyreliste

Innlegget sto på trykk i Bergensavisen 21. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**