Lokaltogene er ryggraden i kollektivtransporten

Foto: Gardemobanen

Mandag vedtok fylkestinget i Akershus innspill til Revidert Østlandspakke 2018-2027, som er Østlandssamarbeidets felles innspill til Nasjonal transportplan. Venstre fremmet en rekke endringsforslag som fikk full støtte i fylkestinget.

 

Vi ønsket å presisere at alle grenbanene på Østlandet må ivaretas i Østlandspakka, også Spikkestadbanen og Hovedbanen fra Lillestrøm via Jessheim til Dal og videre til Eidsvoll, som ikke var nevnt i forslaget til revidert Østlandspakke sier Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre i fylkestinget i Akershus. Lokaltoglinjene er ryggraden i kollektivtrasnportsystemet i vår region, og det er svært viktig at en utbygging av Intercity-strekningene ikke går på bekostning av at lokaltogtilbudet understreker Schytz.

– Det er svært gledelig at Venstre også fikk også full tilslutning til å be om at det igangsettes utredning av et nytt kryssingsspor ved Asker stasjon som gir mulighet for at Spikkestadbanen kan bruke Askerbanen, noe som kan korte ned reisetida på Spikkestadbanen med 15 minutter sier Schytz. Dette har også Abid Raja stilt samferdselsministeren spørsmål om i Stortinget tidligere.

Innlegg og debatt fra Fylkestinget kan ses her (18.05.2015 – sak 2), hvor Inge Solli fremmer Venstres forslag.

 

Viktig innspill til Nasjonal transportplan

Østlandspakka er et felles innspill til de statlige transportetatene i deres arbeid med Nasjonal transportplan (NTP) fra de åtte fylkeskommunene som deltar i Østlandssamarbeidet.

Fakta om Østlandssamarbeidet

  • Østlandssamarbeidet er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.
  • Fylkeskommunene har to hovedmål for deltakelsen i Østlandssamarbeidet:
    1) Felles påvirkning av eksterne beslutningsorganer.
    2) Utnytte stordriftsfordeler og jobbe mer rasjonelt gjennom felles prosjekt- og utviklingsarbeider.
  • Kontaktutvalget er øverste organ innen Østlandssamarbeidet.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**